Past Events

Safe Harbor upphävt – vad händer nu?

Advokatfirman Delphi Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm, Sverige

I ett uppmärksammat avgörande har EU-domstolen nyligen upphävt det s.k. Safe Harbor-programmet. Beslutet medför en stor osäkerhet avseende överföringar av personuppgifter till särskilt USA. Syftet med seminariet är att i korthet behandla domstolens avgörande samt diskutera vad detsamma kan tänkas innebära för framtiden. Seminariet anförs av Hans-Olof Lindblom, jurist på Datainspektionen, samt advokaten Malin Edmar...

Domännamn och varumärken

Advokatfirman Fylgia Nybrogatan 11, Stockholm, Sverige

De lever sida vid sida – varumärket och domännamnet. Är de en och samma rättighet eller representerar de två motstående intressen? Föreläsarna diskuterar bland annat domännamnets ökade betydelse i samhället, dels som marknadsföringskanal, dels som identifikationsverktyg. Föredragshållare är advokaten Malin Forsman och domännamnskonsulten Jeanette Söderlund Sause, som är aktuella med boken Domännamn, samt Anders Hektor,...

IT & Telekomföretagens standardavtal

Advokatfirman Delphi Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm, Sverige

IT & Telekomföretagen inom tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega har under en lång tid tagit fram ett flertal olika allmänna bestämmelser, standardavtal, inom IT-området. Det kanske mest kända och vanligast förekommande är Avtal 90. Standardavtalen har stor betydelse inom IT-branschen och inte minst Avtal 90 har fått en ställning som nära nog utgör branschpraxis. Under 2014 har...

Kallelse till årsmöte 2015 och årsmötesseminarium

Advokatfirman Fylgia Nybrogatan 11, Stockholm, Sverige

Årsmötesseminarium: Big Data och det nya medielandskapet – en omvärldsanalys Informationsflödena växer snabbt i nya medier och det behövs nya sätt att förhålla sig till de konversationer som förs. Vilka sorters verktyg kan användas för att analysera stora mängder data och vad får det för konsekvenser? Jussi Karlgren visar exempel från myndigheter och affärsdrivande företag...

Gratis

EU:s förslag till dataskyddsförordning – hur blir nya PuL?

Advokatfirman Delphi Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm, Sverige

Turerna kring EU:s förslag till ny dataskyddsförordning har varit och är många och långa. Ibland har turerna gått åt motsatta håll och i vissa stunder har såväl obeslutsamhet som förvirring framstått som närmast total. När man nu börjar skymta en överenskommelse går utvecklingen fortare och det blir svårare att följa med i utvecklingen. Den nya...

Gratis

Hur säker är egentligen e-posten?

Advokatfirman Gärde Wesslau Klarabergsgatan 23, Stockholm, Sverige

E-post används i stor utsträckning av både myndigheter och privata företag för kommunikation av både känsliga uppgifter och affärshemligheter. Men vad vågar vi egentligen skicka med e-post och vem kan komma åt innehållet? Hur skyddar vi informationen på bästa sätt och vilket ansvar har vi om något i säkerheten brister? Vilka rättsregler gäller beträffande hantering...

Gratis

Skärpta krav på informationssäkerhet

Empire State Building 350 5th Ave, New York, NY, United States

Det finns över 300 statliga myndigheter som alla måste kunna skydda den information som anförtros dem från att till exempel förstöras eller komma i orätta händer. Regeringens utredare Erik O. Wennerström presenterar sitt betänkande Informations- och cybersäkerhet i Sverige med förslag om en strategi och en rad åtgärder för säker information i staten. Den föreslagna...

Gratis

IT-juridik – hur man säkerställer IT för verksamhetsstöd

Advokatfirman Delphi Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm, Sverige

Denna gång samordnar vi ett seminarium med IT-veteranerna som gästas av advokat Agne Lindberg. Han kommer att prata om: IT-juridik och hur man säkerställer IT för verksamhetsstöd med avseende på: integritets- och personuppgiftsfrågor säkerhet och sekretess immateriella rättigheter offentlig upphandling avtalet som ett verktyg för förutsebarhet och flexibilitet. Agne Lindberg har byggt upp Delphis IT-rättsliga...

Är en digital inre marknad inom räckhåll?

Google Kungsbron 2, Stockholm

Europeiska kommissionen har lagt fram en strategi för att skapa en gemensam inre digital marknad. Vi får en överblick av strategin, rättsakterna, målen och tidsplanen för genomförandet. Strategin har tre grundpelare: 1. Förbättra tillgången till digitala varor och tjänster. Detta kräver att de stora skillnaderna mellan nätvärlden och den fysiska världen försvinner, så att hinder...

Drönare och skyddet för den personliga integriteten – Vad händer nu?

Advokatfirman Delphi Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm, Sverige

I höstas slog HFD fast att drönare utrustade med kamera omfattas av kameraövervakningslagen. Domen innebar att den som vill flyga en drönare med kamera på platser dit allmänheten har tillträde måste ansöka om tillstånd till kameraövervakning. Kritiker menar att domen äventyrar en hel bransch och att samhällsviktig användning av ny teknik försvåras. I syfte att...

Årsmötesseminarium: Robotadvokaten

Tillväxtverket Västgötagatan 5, Stockholm, Sverige

Svenska föreningen för IT och juridik ber härmed att få bjuda in till föreningsstämman, årsmöte 2017 samt tillhörande årsmötesseminarium. I den begynnande framtiden, i gränssnittet mellan artificiell intelligens, robotar och självlärande algoritmer, utvecklas färdigheter som ersätter mänskliga arbetsinsatser. Det som en gång började på verkstadsgolvet har nu nått kontorsgolvet och de vita kragarna. En framtid...

När utgör dynamiska IP-adresser personuppgifter?

Advokatfirman Delphi Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm, Sverige

I oktober 2016 meddelade EU-domstolen dom i mål nr C-582/14, Patrick Breyer mot Tyskland, som innebär att IP-adresser som lagras efter att enskilda besökt myndigheters allmänt tillgängliga webbplatser kan utgöra personuppgifter om det finns lagliga möjligheter för den som behandlar IP- numren att från internetleverantören få del av information om innehavaren av IP-numret. Advokat Henrik...

Säkerhetskraven i GDPR och NIS – vad innebär det för dig och din verksamhet?

Sheraton, Stockholm Tegelbacken 6, Stockholm, Sverige

Sällan har så mycket hänt på informationssäkerhetsområdet som 2018 – ny reglering rörande personuppgifter, nya krav på informationssäkerhet i en rad sektorer och kanske även ny säkerhetsskyddslag. SigSecurity och SIJU har bjudit in Conny Larsson och Helena Andersson att berätta mer om GDPR och NIS. Conny arbetar till vardags som advokat med specialisering mot IT-rätt...

Brottsbekämpning och IT relaterade brott – vad händer och hur ser framtiden ut?

Tillväxtverket Västgötagatan 5, Stockholm, Sverige

Det har skett en tydlig ökning av it-relaterade brott sedan 2006. Enligt den officiella kriminalstatistiken rör det sig om en ökning med mer än 900 procent mellan åren 2006 och 2015. Största andelen IT-brott är bedrägeri och brott mot person. Vad gör rättsväsendet och hur ser dagens och framtidens möjligheter ut att bekämpa IT-relaterad brottslighet?...

Framtidens jurister – vad ska vi arbeta med?

Juristernas hus Frescativägen 16, Stockholm, Sverige

Det diskuteras mycket i media om automatisering av akademiska yrken, däribland juristyrket. Det har sedan länge skett digitalisering av rättslig informationshantering hos myndigheter och stora företag. Men nu används datorer också för att med hjälp av artificiell intelligens skapa automatiserade domarfunktioner och advokatliknande verksamhet genom robotiserad tvistelösning, smarta kontrakt mm. Hur kommer den här utvecklingen...

Data protection day – afterwork

Scandic Continental Vasagatan 22, Stockholm, Sverige

Forum för dataskydd uppmärksammar årets Data Protection Day med en afterwork i Scandic Continentals takbar The View. På scen: Advokat Dag Wetterberg samtalar om nya boken GDPR - Förstå och tillämpa i praktiken med namnkunniga experter. Mingla med andra medlemmar och med representanter från Institutet för Juridik och Internet, SIJU och Institutet för Rättsinformatik vid Stockholms...

Vad kan Vinnova göra för innovatörer inom legal tech?

Vinnova Mäster Samuelsgata 56, Stockholm, Sverige

Vad kan Vinnova göra för innovatörer inom legal tech? Drömmer du om att starta eget, utnyttja den nya tekniken och skapa revolution i juristbranschen? Kanske skapa en bodelningsapp eller varför inte ett Airbnb för advokattjänster? Digitaliseringen inom den legala sektorn har sakta börjat ta fart och allt fler ser nu affärsmöjligheter i en traditionstyngd och...

Hur mycket av en människas förmåga kan artificiell intelligens överta?

Tillväxtverket Västgötagatan 5, Stockholm, Sverige

Årsmöte 2018 och tillhörande årsmötesseminarium Hur mycket av en människas förmåga kan artificiell intelligens överta? Finns det områden kvar som bara människor kan hantera och om så är fallet - hur ska vi i så fall kunna arbeta tillsammans? Välkomna att lyssna på Daniel Akenine, fysiker, föreläsare, författare och tidigare hjärnforskare på Karolinska Institutet. Han...

Digitaliseringen och juridiken

DeLorean Advokat Sveavägen 9, Stockholm, Sverige

I vilken utsträckning finns lagstiftning som i onödan försvårar digital utveckling och samverkan i den offentliga förvaltningen? Hur kan den fortsatta digitaliseringen av offentliga förvaltningen stödjas? Detta redovisas i betänkandet SOU 2018:25 "Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering" som lämnades av Digitaliseringsrättsutredningen i slutet av mars. Möt utredaren professor Cecilia Magnusson Sjöberg och utredningssekreteraren Ingela...

Vill du bidra till utvecklingen av området juridik och IT?

Tillväxtverket Västgötagatan 5, Stockholm, Sverige

Området IT och juridik blir allt viktigare med utvecklingen av nya juristtjänster, nya tekniklösningar och nya regelverk som påverkar oss i vardagen. Det finns många initiativ på området för att utveckla nya tjänster, lösningar och mötesplatser för att hantera detta. Det anordnas hackathons, meet-ups, lanseras onlinetjänster inom juristområdet, utvecklas lösningar inom Legal Tech och Vinnova...

Framtidens jurister – vad ska vi arbeta med?

Juristernas hus Frescativägen 16, Stockholm, Sverige

Det diskuteras mycket i media om automatisering av akademiska yrken, däribland juristyrket. Det har sedan länge skett digitalisering av rättslig informationshantering hos myndigheter och stora företag. Men nu används datorer också för att med hjälp av artificiell intelligens skapa automatiserade domarfunktioner och advokatliknande verksamhet genom robotiserad tvistelösning, smarta kontrakt mm. Hur kommer den här utvecklingen...

Välkomna på mingel för framtidens IT-rättsjurister!

Advokatfirman Fylgia Nybrogatan 11, Stockholm, Sverige

IT-rätten blir allt mer aktuell i varje jurists vardag, inte minst med ikraft trädandet av GDPR. Den ständiga förändringen inom IT-rätten har också medfört en konstant ökad efterfrågan på kompetens inom området och behov av fler jurister inriktade på IT-rätt. SIJU, som är en oberoende ideell organisation för dig med intresse för IT och juridik,...

RegTech – jurister och systemutvecklare skapar rättslig innovation

Norrsken House Birger Jarlsgatan 57C, Stockholm, Sverige

RegTech (Regulatory Technology) är användandet av innovativa systemlösningar för att efterleva rättsliga krav. På vilket sätt kan och bör jurister bidra i arbetet med att utveckla RegTech och hur kan systemutvecklare och jurister bättre samverka inom området? Om jag som jurist eller systemutvecklare har intresse av RegTech eller egna idéer – hur kommer jag i...

Framtidens jurister – med IT-rätten som arbetsfält

Roschier Advokatbyrå Brunkebergstorg 2, Stockholm

Det diskuteras mycket i media om automatisering av akademiska yrken, däribland juristyrket. Det har sedan länge skett digitalisering av rättslig informationshantering hos myndigheter och stora företag. Men nu används datorer också för att med hjälp av artificiell intelligens skapa automatiserade domarfunktioner och advokatliknande verksamhet genom robotiserad tvistelösning, smarta kontrakt mm. Hur kommer den här utvecklingen...

LIS + GDPR = sant

Hur arbetar man effektivt med informationssäkerhet? I ett systematiskt arbete med informationssäkerhet arbetar man mer övergripande för hela verksamheten och där ingår hantering av personuppgifter. Arbetet med GDPR integreras således i detta arbete. Det blir mycket mer effektivt och även naturligt för informationsägarna. En kort redogörelse lämnas även för trenderna inom informationssäkerhetsområdet och vad man...

Vårmingel för framtidens it-jurister

Hannes Snellman Advokatbyrå Hamngatan 15, Stockholm

IT-rätten blir allt mer aktuell i varje jurists vardag. Den ständiga förändringen inom IT-rätten har också medfört en konstant ökad efterfrågan på kompetens inom området och behov av fler jurister inriktade på IT-rätt. Framtidens IT-jurister, som är en undersektion till Svenska föreningen för IT & Juridik (”SIJU”), vill bjuda in framtidens IT-jurister (enligt egen definition)...

Kallelse till årsmöte 2019 samt tillhörande årsmötesseminarium

Tillväxtverket Västgötagatan 5, Stockholm, Sverige

Svenska föreningen för IT och juridik ber härmed att få bjuda in till föreningsstämman, årsmöte 2019 samt tillhörande årsmötesseminarium. Vi inleder med lite mingel och förtäring. Årsmötet börjar kl 18.00. Härefter följer årsmötesseminariet som inleds med kort information om årets övriga planerade seminarier. Bland annat ett seminarium gällande gränsdragnings- och tillämpningsproblem med anledning av alla...

SIJU Workshop – Hur väljer man e-underskrifter?

Sveriges Advokatsamfund Laboratoriegatan 4, Stockholm

Vilka juridiska frågeställningar uppkommer när man vill skriva under en handling digitalt? Denna workshop syftar till att behandla frågor kring val av e-underskrifter. Vilka varianter finns? Hur säkerställs bevarandet? Workshopen arrangeras av Stiftelsen för rättsinformation i samarbete med SIJU tisdagen den 7 maj 2019 kl 9-12 på Sveriges Advokatsamfund, Laboratoriegatan 4 i Stockholm. Anmälan till...

Informationssäkerhet – ett rör(l)igt mål

Mannheimer Swartling Advokatbyrå Norrlandsgatan 21, Stockholm

Inbjudan till frukostseminarium med SIJU, tisdag den 11 juni 2019 kl. 08.30 – 10.00 (frukost serveras från 07.45) Vi lever i en tid med omfattande förändringar och med digitalisering i fokus. Med digitalisering följer nya möjligheter men samtidigt en mängd utmaningar. Inte minst inom informationssäkerhetsområdet. Det har under kort tid vuxit fram en flora av...

Framtidens IT-juristers årliga höstmingel

Time Advokatbyrå Biblioteksgatan 11, Stockholm

Välkomna på Framtidens IT-juristers årliga höstmingel! IT-rätten blir allt mer aktuell i varje jurists vardag. Den ständiga förändringen inom IT-rätten har medfört en konstant ökad efterfrågan på kompetens inom området och behov av fler jurister inriktade på IT-rätt. Framtidens IT-jurister, en sektion inom Svenska föreningen för IT & Juridik ("SIJU"), vill bjuda in framtidens IT-jurister...

Legal tech – jurister som skapar framtidens bransch

iZettle Regeringsgatan 59, Stockholm

Är du intresserad av Legal tech? Vill du veta hur jurister och utvecklare kan samarbeta för att ta fram innovativa lösningar för framtidens juridik? Den 13:e november anordnar SIJU ett seminarium där vi bjudit in personer som på olika sätt tagit fram lösningar för framtidens juristbransch. Vi kommer att prata framtid, möjligheter och utmaningar i...

AI- ett triangeldrama i tre avsnitt: Avsnitt 1 teknik 23 januari

Helios Engelbrektsplan 1, Stockholm

Artificiall Intelligence – eller AI – är ett mycket aktuellt område som också är mycket komplext. Vi genomför därför en seminarieserie fokuserad på AI: "AI – ett triangeldrama i tre avsnitt" där vi lyfter de olika områdena teknik, juridik och etik. I detta första avsnitt behandlar vi tekniken. Datum: Torsdagen den 23 januari Lokal: Helios...

AI- ett triangeldrama i tre avsnitt: Avsnitt 2 juridk 11 februari

Helios Grev Turegatan 30, Stockholm

Artificial Intelligence – eller AI – är ett mycket aktuellt område som också är mycket komplext. Vi genomför därför en seminarieserie fokuserad på AI: ”AI – ett triangeldrama i tre avsnitt” där vi lyfter de olika områdena teknik, juridik och etik. I detta andra avsnitt behandlar vi juridiken. Datum: Tisdagen den 11 februari Lokal: Helios...

Kallelse årsmöte 2020 (OBS Endast digitalt)

Svenska föreningen för IT och juridik ber härmed att få bjuda in till föreningsstämman, årsmöte 2020. Vi vill gärna hålla vårt årsmöte som tänkt, men på grund av situationen kring Corona och av hänsyn till alla våra medlemmar, inte minst eventuella medlemmar i riskgrupp, har vi i SIJU's styrelse beslutat att ändra upplägget gällande årsmötet....

Legal Tech and the development of new Legal Services in Europe

Legal Tech and the development of new Legal Services in Europe Ett seminarium som genomförs i samarbete med ELTA. OBS! seminariet genomförs på engelska. Onsdag den 16 sep kl 12 - 13.30 via Zoom Anmälan görs här: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvcOGqqzsqHda-8e4QQtLj_oMeU5htkOiv Mer info om seminariet: Legal Tech is a hot topic in the legal world today and we...

AI- ett triangeldrama i tre avsnitt: Avsnitt 3 etik den 15 oktober

Schjødt Advokatbyrå Hamngatan 27, Stockholm, Sverige

SIJU Seminarium online: AI och etik den 15 oktober Vi avslutar nu seminarieserien fokuserad på AI: ”AI – ett triangeldrama i tre avsnitt” där vi tidigare behandlat teknik och juridik och nu avslutningsvis behandlar etiken. Datum: Torsdagen den 15 oktober Webinar via lokal hos : Schjødt Advokatbyrå, Hamngatan 27 Tid: 17.30 Introduktion av Thomas Nygren,...

LAW IN THE ERA OF AI

The Swedish Law and Informatics Research Institute, The Swedish Association for Law and IT (SIJU) and The Foundation for Legal Information warmly welcomes you to the XXXV Nordic Conference in Law and IT, Law in the Era of AI, https://irilaw.org/e20/, 11-12 November 2020. Participation is possible, on site at Näringslivets hus in Stockholm or online....

Webinar om öppet API

Stiftelsen för rättsinformation

Den 8 december kl 12 genomför Stiftelsen för rättsinformation i samarbete med SIJU ett webinar om nationella läkemedelslistan som öppet API via Zoom. Föredragshållare är Sten-Erik Öhlund, E-hälsomyndigheten Ett öppet API med ett resursbaserat synsätt som inte är skräddarsytt för specifika behov som i en applikationsorienterat API ställer nya frågor och ger nya möjligheter vad...

SIJU Föreningsstämma 2021 och seminarium

Kallelse till föreningsstämma 2021 samt tillhörande årsmötesseminarium Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) ber härmed att få bjuda in till föreningsstämman, årsmöte 2021 samt tillhörande årsmötesseminarium. Datum och tid: Onsdagen den 24 mars kl 18.30 Plats: Online via zoom Anmälan: Senast måndagen den 19 mars till kansliet: kansliet@siju.se (varefter länken till mötet erhålls i...

Cybersäkerhet – juridik och teknik

Institutet för informationsteknologi (IFI)

SIJU bjuder till ett digitalt seminarium där vi kommer diskutera EU:s cybersäkerhetsakt (på engelska ”Cybersecurity Act”). Det huvudsakliga syftet med Cybersecurity Act är att uppnå en hög nivå i fråga om cybersäkerhet, cyberresiliens och förtroende inom unionen och säkerställa en väl fungerande inre marknad vilket gör samspelet mellan juridik och teknik särskilt viktigt. Vi kommer...

Seminarium om frysningsföreläggande.

Digitalt seminarium. Datum: Onsdagen den 29 september 2021 Insläpp för åhörare öppnar: Kl. 11:50 Seminariet börjar: Kl. 12:00 (och slutar ca. kl. 13) Ny svensk lagstiftning ger brottsbeivrande myndigheter rätt att förelägga den som innehar en viss lagrad elektronisk uppgift som behövs i en brottsutredning att bevara uppgiften, en form av s.k. frysning. SIJU bjuder...

Frukostseminarium: Offentliga aktörers användning av moln- och kommunikationstjänster – Framtiden för digitalt samarbete är ljus men också annorlunda

Mannheimer Swartling Advokatbyrå Norrlandsgatan 21, Stockholm

Talare: Daniel Melin, Strateg på Skatteverket, och Soheil Roshanbin, Rättsutvecklare på Kronofogdemyndigheten Datum: Onsdagen den 24 november 2021 Frukost öppnar: Kl. 08:45 Seminariet börjar: Kl. 09:15 (och slutar ca. kl. 10:30) Plats: Norrlandsgatan 21, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, samt Teams Frågan om offentliga (och privata) aktörers användning av molntjänster, bl.a. olika tjänster för kommunikation, t.ex. för videokonferenser och telefonsamtal,...

Kallelse till årsmöte 2022 samt tillhörande årsmötesseminarium

Kallelse till årsmöte 2022 samt tillhörande årsmötesseminarium Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) ber härmed att få bjuda in till föreningsstämman, årsmöte 2022 samt tillhörande årsmötesseminarium. Datum och tid: Torsdagen den 7 april 2022 kl 18.00 Plats: Online Anmälan: Senast tisdagen den 5 april till kansliet: kansliet@siju.se (varefter länken till mötet erhålls i god...

IT-bevisning i brottmålsprocessen

Mannheimer Swartling Advokatbyrå Norrlandsgatan 21, Stockholm

Hur är domstolar, åklagare och utredande polisers kunskaper inom IT-relaterad bevisvärdering? Görs rationella och allsidiga prövningar av bevismaterialet och hur påverkas rättssäkerheten? Möt Thomas Olsson, en av Sveriges ledande brottmålsadvokater, som bland annat varit engagerad i rättegångar om Encrochat och som ger sin bild av situationen och rättsläget. Tid: 29 november kl 17.30. Plats: Mannheimer...

Den svenska FRA-lagen och Centrum för Rättvisas mål vid Europadomstolen

Mannheimer Swartling Advokatbyrå Norrlandsgatan 21, Stockholm

Årets första seminarium för SIJU: Den svenska FRA-lagen och Centrum för Rättvisas mål vid Europadomstolen Den svenska FRA-lagen, som reglerar statens hemliga massövervakning, uppfyller inte Europakonventionens krav på skydd för den personliga integriteten enligt dom från Europadomstolen 25 maj 2021. Domen innebär att den svenska lagstiftningen måste ses över och blir vägledande även för andra...

SIJU Sommaravslutning: Artificiell Intelligens – vad händer och var står vi i allt detta…ja, vad?

Mannheimer Swartling Advokatbyrå Norrlandsgatan 21, Stockholm

Världen förändras i ett högt tempo på grund av den digitala frammarschen. Artificiell intelligens har diskuterats länge men har på sistone blivit allt mer intressant. Inte minst sen ChatGPT gjorde sitt insteg på världsmarknaden med som synes häpnadsväckande möjligheter. Politiker och lagstiftare introducerar löpande nya idéer och regelverk för att hantera allt. Men var står...

SIJU Seminarium: Ny sekretessbrytande bestämmelse – hur kan denna tillämpas i praktiken?

Mannheimer Swartling Advokatbyrå Norrlandsgatan 21, Stockholm

Frågan om myndigheters utkontraktering och nyttjande av molntjänster är en högaktuell fråga. Den första juli 2023 trädde en ny sekretessbrytande bestämmelse i kraft, 10 kap. 2 a § OSL. Denna bestämmelse ska möjliggöra och underlätta utkontraktering av behandling av sekretessreglerade uppgifter. Bestämmelsen gäller dock bara under vissa förutsättningar: att behandlingen avser teknisk bearbetning eller teknisk...

Smarta Apparater – Smart Straffrätt? Internet of Things betydelse straffrätten

Advokatfirman Delphi Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm, Sverige

SIJU Seminarium:Smarta Apparater – Smart Straffrätt? Internet of Things betydelse straffrätten. Digitaliseringen av vardagslivet ökar ständigt. Internet of Things (IoT) spelar en viktig roll i detta sammanhang. Det här leder till nya utmaningar för straffrätten och processrätten. Mängden och kvalitén på data förändras ständigt vilket leder till nya angreppsytor för sabotage, utpressningstrojaner och andra former...

Framtidens jurister – med IT-rätten som arbetsfält!

Mannheimer Swartling Advokatbyrå Norrlandsgatan 21, Stockholm

Automatisering av akademiska yrken, däribland juristyrket, är en pågående process. Det har sedan länge skett digitalisering av rättslig informationshantering hos myndigheter och stora företag. Men nu används datorer också för att med hjälp av artificiell intelligens skapa automatiserade domarfunktioner och advokatliknande verksamhet genom robotiserad tvistelösning, smarta kontrakt, AI chattar mm. Hur kommer den här utvecklingen...

Bankernas arbete med att implementera DORA-förordningen

Setterwalls Advokatbyrå Sturegatan 10, Stockholm, Sverige

Bankernas arbete med att implementera DORA-förordningen Förordningen om digital operativ motståndskraft för finanssektorn (”DORA-förordningen”) trädde i kraft 16 januari 2023 och börjar gälla den 17 januari 2025. Förordningen syftar till att säkerställa att aktörer inom den finansiella sektorn vidtar skyddsåtgärder för att motverka cyberattacker och andra it-relaterade risker. Finansiella aktörer som träffas av regelverket är...