Loading Events
  • This event has passed.
29 september onsdag

Seminarium om frysningsföreläggande.

29 september 2021, 12:00 - 29 september 2021, 13:00

Digitalt seminarium.

Datum: Onsdagen den 29 september 2021
Insläpp för åhörare öppnar: Kl. 11:50
Seminariet börjar: Kl. 12:00 (och slutar ca. kl. 13)

Ny svensk lagstiftning ger brottsbeivrande myndigheter rätt att förelägga den som innehar en viss lagrad elektronisk uppgift som behövs i en brottsutredning att bevara uppgiften, en form av s.k. frysning. SIJU bjuder till ett digitalt seminarium för att ta upp hur rättegångsbalkens ”ålderdomliga” regler kring husrannsakan och fysiska beslag förhåller sig till den digitala världens informationsflora och den nya möjligheten till frysning av elektronisk information.

Under seminariet kommer vi bland annat behandla teman som:

Hur ska rättsväsendet komma åt icke-fysisk information med dagens regelverk, inklusive de nya reglerna om s.k. frysning?
Hur kommer detta fungera från ett praktiskt perspektiv, och vilka utmaningar finns?
Hur ser åklagarrollen ut och hur används tvångsmedel som en del av åklagarens verktygslåda vid utredning om brott?
Talare: Anna Remse, Specialist Counsel på Mannheimer Swartling och tidigare åklagare, på bl.a. Ekobrottsmyndigheten och Riksenheten mot korruption.

Seminariet genomförs digitalt via [Teams]. Länk kommer att distribueras till anmälda inför seminariet. Välkommen med din anmälan till SIJUs kansli senast den 27 september 2021 via kansliet@siju.se alternativt i formuläret nedan.

Varmt välkommen!

Styrelsen för Svenska föreningen för IT & Juridik – SIJU

    Detaljer
    Datum: 29 september, 2021
    Tid: 12:00 - 13:00