Loading Events
  • This event has passed.
11 juni tisdag

Informationssäkerhet – ett rör(l)igt mål

11 juni 2019, 08:30 - 11 juni 2019, 10:00
Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Norrlandsgatan 21 Stockholm 111 43
Inbjudan till frukostseminarium med SIJU, tisdag den 11 juni 2019 kl. 08.30 – 10.00 (frukost serveras från 07.45)

Vi lever i en tid med omfattande förändringar och med digitalisering i fokus. Med digitalisering följer nya möjligheter men samtidigt en mängd utmaningar. Inte minst inom informationssäkerhetsområdet. Det har under kort tid vuxit fram en flora av rättsregler gällande informationssäkerhet som löpande uppdaterats. Bara under 2018 trädde Dataskyddsförordningen i kraft och NIS direktivet infördes i svensk rätt. Den 1 april 2019 trädde nya Säkerhetsskyddslagen i kraft. Därutöver alla kompletterande lagar, förordningar och föreskrifter till dessa regelverk.

Hur hänger allt rent rättsligt ihop? Vad händer bakom kulisserna i det rättsliga maskineriet? Hur ska tillämpning ske och vilka är de huvudsakliga frågorna beträffande gränsdragningar mellan de olika regelverken? Möt flera rättsliga experter inom informationssäkerhetsområdet som ger en initierad bild kring dessa frågor:

Helena Andersson – Verksamhetsstrateg. Enheten för strategi och samordning
Andreas Häll – Avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Anders Bergsten – Advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, branschgruppen för IT, Telekom och Teknologi

 

Anmälan

Seminariet är gratis för medlemmar i SIJU. Deltagarantalet är begränsat. Anmälan är bindande och ska göras senast torsdag den 4 juni, 2019 kl. 10.00 till SIJU’s kansli via e-post: kansliet@siju.se webben: www.siju.se Vid förhinder ska avanmälan ske senast kl. 10.00 den 7 juni 2019.

Observera att någon bekräftelse av din anmälan inte kommer att skickas ut.

Detaljer
Datum: 11 juni, 2019
Tid: 08:30 - 10:00
Värd:
Värd: Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Adress: Norrlandsgatan 21 Stockholm 111 43
Arrangör:
Arrangör: Svenska föreningen för IT & Juridik
Telefon: 08-731 43 92
Epost:
Webbplats: http://siju.se/