Loading Events
  • This event has passed.
04 april torsdag

Kallelse till årsmöte 2019 samt tillhörande årsmötesseminarium

04 april 2019, 17:30 - 04 april 2019, 17:30
Tillväxtverket, Västgötagatan 5
Stockholm, 11827 Sverige

Svenska föreningen för IT och juridik ber härmed att få bjuda in till föreningsstämman, årsmöte 2019 samt tillhörande årsmötesseminarium.
Vi inleder med lite mingel och förtäring. Årsmötet börjar kl 18.00. Härefter följer årsmötesseminariet som inleds med kort information om årets övriga planerade seminarier. Bland annat ett seminarium gällande gränsdragnings- och tillämpningsproblem med anledning av alla nya informationssäkerhetsregler.

Hur kan vi utveckla området Legal Tech? Del ett: Den mänskliga aspekten
– Hur jobbar juristen i framtiden, med vad och med vilka?

Anna Lensmar Friedman från LegalWorks berättar om utvecklingen av juristens roll, och generationsspecifika beteenden, mönster och drivkrafter på arbetsplatsen. Idag arbetar fyra generationer av jurister sida vid sida och korsfunktionellt med andra yrkesgrupper. Kan Legal Tech vara ”the silver bullet” som får oss att samverka bättre, minimera friktionen över generationsgränserna och mer effektivt lösa problem för våra kunder?

Marion Ehmann från kiMEru Coaching och Consulting berättar om nyskapande metoder för ökad samverkan samt produktivitet och effektivitet i leverans som t ex Legal Design. Hon ställer även frågan: Vad kan Legal Tech, ur perspektivet enabling technology, göra för juristerna?

Seminariet avslutas med en paneldebatt med namnkunniga IT-jurister och tech-leverantörer.

Dagordning årsmöte:

1) Mötet öppnas
2) Frågan om mötet stadgeenligt utlysts
3) Val av mötesordförande
4) Val av mötessekreterare
5) Val av två personer för att justera protokollet
6) Styrelsens verksamhetsberättelse samt föreningens årsredovisningar
7) Revisionsberättelsen
8) Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
9) Ny verksamhetsplan
10) Forskningsstödjande insatser
11) Medlemsavgifter och budget för verksamhetsåret 2019
12) Val av styrelse
13) Val av två revisorer
14) Val av tre personer till valberedning
15) Eventuella arvoden
16) Övriga ärenden
17) Årsmötet avslutas

Årsräkenskaper och beslutshandlingar kommer att göras tillgängliga på föreningens webbplats senast två veckor i förväg.

Varmt Välkomna!
Styrelsen för Svenska föreningen för IT och juridik

Detaljer
Datum: april 4
Tid: 17:30
Värd:
Värd: Tillväxtverket
Adress: Västgötagatan 5
Stockholm, 11827 Sverige
Arrangör:
Arrangör: Svenska föreningen för IT & Juridik
Telefon: 08-731 43 92
Epost:
Webbplats: http://siju.se/