Loading Events
  • This event has passed.
01 juni torsdag

När utgör dynamiska IP-adresser personuppgifter?

01 juni 2017, 17:30 - 01 juni 2017, 19:30
Advokatfirman Delphi, Mäster Samuelsgatan 17
Stockholm, 111 44 Sverige

I oktober 2016 meddelade EU-domstolen dom i mål nr C-582/14, Patrick Breyer mot Tyskland, som innebär att IP-adresser som lagras efter att enskilda besökt myndigheters allmänt tillgängliga webbplatser kan utgöra personuppgifter om det finns lagliga möjligheter för den som behandlar IP- numren att från internetleverantören få del av information om innehavaren av IP-numret. Advokat Henrik Bengtsson analyserar och diskuterar ovan nämnda dom, direkta och indirekta personuppgifter enligt personuppgiftslagen och enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Henrik Bengtsson är advokat och partner vid advokatfirman Delphi. Han har drivit ett stort antal PUL-relaterade mål, bland annat om IP-nummer och personuppgiftsbegreppet. Han skrev nyligen en artikel om Breyerdomen i tidskriften Lov & Data.

Seminariepresentation av Henrik Bengtsson

Detaljer
Datum: 1 juni, 2017
Tid: 17:30 - 19:30
Värd:
Värd: Advokatfirman Delphi
Adress: Mäster Samuelsgatan 17
Stockholm, 111 44 Sverige

+ Google Map
Arrangör:
Arrangör: Svenska föreningen för IT & Juridik
Telefon: 08-731 43 92
Epost:
Webbplats: http://siju.se/