SIJU seminarium - Kommande:
Framtidens jurister - med IT-rätten som arbetsfält!

Hur ser marknaden ut för jurister som väljer att inrikta sig mot IT-rätt?

Möt praktiskt verksamma advokater, jurister och rekryterare med specialisering
inom IT-rättsområdet som ger en initierad bild av hur dagens och framtidens juristroll
kan komma att se ut i relation till IT och informationssamhällets utveckling.

Tid och plats:
7 september 2023 kl 17.30 hos Mannheimer Swartling advokatbyrå, Norrlandsgatan 21, Stockholm

ANMÄLAN

gray and black laptop computer on surface

SIJU Seminarium - Kommande:
Smarta Apparater – Smart Straffrätt?
Internet of Things betydelse inom straffrätten.

Digitaliseringen av vardagslivet ökar ständigt.
Internet of Things (IoT) spelar en viktig roll i detta sammanhang.
Det här leder till nya utmaningar för straffrätten och processrätten.

Preliminärt hösten 2023!

OM OSS

 Svenska föreningen för IT & Juridik

01.

1. Vilka är vi?

Svenska föreningen för IT och juridik (Siju) är en oberoende ideell förening som funnits sedan 1981. Föreningen vänder sig till alla med intresse för frågor som rör IT och juridik.

02.

2. Vad gör vi?

Vi verkar för att ge medlemmarna aktuell information och möjligheter till erfarenhetsutbyte inom området. Siju delar också ut stipendier till förtjänstfulla insatser inom forskningen.

03.

3. Varför oss?

Vårt ideella arbete syftar till att hålla våra medlemmar trovärdigt uppdaterade kring våra utvalda områden. Vi vill främja forskning och ser inte något vinstintresse.

Våra stipendier

Kontakt & Info

08-731 43 92
TELEFON
Svenska föreningen för IT och juridik – Box 100 22, 181 10 Lidingö
POSTADRESS
kansliet@siju.se
E-POST
5168-8182
BANKGIRO