ANMÄLAN

IT-bevisning i brottmålsprocessen

Hur är domstolar, åklagare och utredande polisers kunskaper inom IT-relaterad bevisvärdering?
Görs rationella och allsidiga prövningar av bevismaterialet och hur påverkas rättssäkerheten?

Möt Thomas Olsson, en av Sveriges ledande brottmålsadvokater,
som bland annat varit engagerad i rättegångar om Encrochat
och som ger sin bild av situationen och rättsläget.

Tid och plats:
29 november 2022 kl 17.30
Mannheimer Swartling advokatbyrå

ANMÄLAN

Välkomna på Framtidens IT-juristers årliga höstmingel!

EU:s Digital Decade Strategy:
Data Act, DGA, CSA, CRA, DSA, DMA, AI Act, mfl,– mycket nytt, mycket fort!

Torsdag den 1 december kl. 17.00 (föreläsningen startar vid 18.00)
Hannes Snellman, Hamngatan 15

OM OSS

 Svenska föreningen för IT & Juridik

01.

1. Vilka är vi?

Svenska föreningen för IT och juridik (Siju) är en oberoende ideell förening som funnits sedan 1981. Föreningen vänder sig till alla med intresse för frågor som rör IT och juridik.

02.

2. Vad gör vi?

Vi verkar för att ge medlemmarna aktuell information och möjligheter till erfarenhetsutbyte inom området. Siju delar också ut stipendier till förtjänstfulla insatser inom forskningen.

03.

3. Varför oss?

Vårt ideella arbete syftar till att hålla våra medlemmar trovärdigt uppdaterade kring våra utvalda områden. Vi vill främja forskning och ser inte något vinstintresse.

Våra stipendier

Kontakt & Info

08-731 43 92
TELEFON
Svenska föreningen för IT och juridik – Box 100 22, 181 10 Lidingö
POSTADRESS
kansliet@siju.se
E-POST
5168-8182
BANKGIRO