SIJU kallar till årsmötesseminarium & årsmöte 2023-03-30

Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) ber härmed att få bjuda in till föreningsstämman,
årsmöte 2023 samt tillhörande årsmötesseminarium.

Datum och tid: Torsdagen den 30 mars 2023 kl. 18.00
Plats: Online
Anmälan: Senast tisdagen den 28 mars 2023 till kansliet: kansliet@siju.se (varefter länken till mötet erhålls i god tid före mötet).

Vi inleder med årsmötesseminariet. Härefter börjar årsmötet ca kl. 19.00.
Årsmötesseminariet har rubriken ”NIS 2-direktivet och Cybersäkerhetsförordningen”.
Föreläsare är Conny Larsson, Advokatfirma SingularityLaw.

Styrelsen för Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU)

OM OSS

 Svenska föreningen för IT & Juridik

01.

1. Vilka är vi?

Svenska föreningen för IT och juridik (Siju) är en oberoende ideell förening som funnits sedan 1981. Föreningen vänder sig till alla med intresse för frågor som rör IT och juridik.

02.

2. Vad gör vi?

Vi verkar för att ge medlemmarna aktuell information och möjligheter till erfarenhetsutbyte inom området. Siju delar också ut stipendier till förtjänstfulla insatser inom forskningen.

03.

3. Varför oss?

Vårt ideella arbete syftar till att hålla våra medlemmar trovärdigt uppdaterade kring våra utvalda områden. Vi vill främja forskning och ser inte något vinstintresse.

Våra stipendier

Kontakt & Info

08-731 43 92
TELEFON
Svenska föreningen för IT och juridik – Box 100 22, 181 10 Lidingö
POSTADRESS
kansliet@siju.se
E-POST
5168-8182
BANKGIRO