Loading Events
  • This event has passed.
08 september tisdag

Skärpta krav på informationssäkerhet

08 september 2015, 17:30 - 08 september 2015, 19:00
Empire State Building, 350 5th Ave
New York, NY United States

Det finns över 300 statliga myndigheter som alla måste kunna skydda den information som anförtros dem från att till exempel förstöras eller komma i orätta händer.

Regeringens utredare Erik O. Wennerström presenterar sitt betänkande Informations- och cybersäkerhet i Sverige med förslag om en strategi och en rad åtgärder för säker information i staten.

Den föreslagna strategin för informations- och cybersäkerhet har sex mål: att stärka styrning och tillsyn inom området, att staten ska ställa tydliga krav vid upphandling på it-området, att statliga myndigheter ska kommunicera säkert, att det inrättas ett system för obligatorisk it-incidentrapportering för samtliga statliga myndigheter, att arbetet med att förebygga och bekämpa it-brottslighet stärks samt att Sverige ska vara en stark internationell partner.

Betänkandet är på remiss fram till den 15 september:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2015/03/sou-201523/

 

Detaljer
Datum: 8 september, 2015
Tid: 17:30 - 19:00
Cost: Gratis
Seminariekategori:IT & Juridik
Värd:
Värd: Empire State Building
Adress: 350 5th Ave
New York, NY United States

+ Google Map
Telefon: + 1 (000) 111 2233
Arrangör:
Arrangör: Svenska föreningen för IT & Juridik
Telefon: 08-731 43 92
Epost: