Loading Events
  • This event has passed.
02 december onsdag

Framtidens informationssäkerhet – i ljuset av corona och den accelererande digitaliseringen.

02 december 2020, 16:00 - 02 december 2020, 16:45

Situationen med Corona har lett till ett växande behov av att leva, mötas och arbeta på distans och med det digitala som enda stöd. Nya mer avancerade digitala tjänster efterfrågas och etableras i ett högt tempo. Även om det talas om en återgång efter Corona så sker en successiv normalisering av det nya digitala livet. Det finns även sidoeffekter av det digitala livet som av många anses positiva. Bland annat gällande kostnader, tillgänglighet och dokumentation. Samtidigt ifrågasätts säkerheten kring det digitala livet. Framförallt beträffande konfidentialitet.

Vad har vi att förvänta oss av framtiden efter Corona? Hur kommer en eventuell återgång att fungera och hur kommer det nya samhället att se ut? Vilka säkerhetsrelaterade utmaningar står vi inför?

Talare: Johan Turell, Senior analytiker & forskningssamordnare, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Enheten strategi och samordning (ST) Avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer (CS)

E-post: kansliet@siju.se eller längst ned på denna sida.

Varmt välkommen!

Styrelsen för Svenska föreningen för IT & Juridik – SIJU

 

Detaljer
Datum: december 2
Tid: 16:00 - 16:45