Loading Events
  • This event has passed.
02 april torsdag

Kallelse årsmöte 2020 (OBS Endast digitalt)

02 april 2020, 18:00 - 02 april 2020, 18:30

Svenska föreningen för IT och juridik ber härmed att få bjuda in till föreningsstämman, årsmöte 2020.

Vi vill gärna hålla vårt årsmöte som tänkt, men på grund av situationen kring Corona och av hänsyn till alla våra medlemmar, inte minst eventuella medlemmar i riskgrupp, har vi i SIJU’s styrelse beslutat att ändra upplägget gällande årsmötet. Istället för att vi träffas fysiskt som vi brukar göra kommer vi istället genomföra mötet digitalt och enbart på distans. Vi har bedömt att det inte finns några formella hinder för att årsmötet/stämman och närvaro vid årsmötet kan ske på distans. Mötet kommer att anordnas i samarbete med Mannheimer Swartling Advokatbyrå där vi har möjlighet att använda deras Skype- och telefonkonferenslösning som de använder för distansmöten.

OBS! För deltagande krävs att medlem har anmält sig, så att hen kan få relevanta instruktioner skickade till sig.

Datum och tid: Torsdagen den 2 april kl. 18.00

Plats: Digitalt på distans

Anmälan: Senast måndagen den 30 mars till kansliet: kansliet@siju.se. OBS! I anmälan ska varje mötesdeltagare även ange den e-postadress hen kommer kunna kommunicera via under själva årsmötet

Två alternativa sätta att ”komma in” till mötet:

De som anmält deltagande kommer att få ett mail med den information som behövs för att delta vid mötet. Det kommer finnas två alternativ.

Deltagande via dator: Du som har Skype installerat på din dator kan logga in genom att klicka på den Skype-länk som kommer finnas i mailet som skickas ut. Om du gör på detta sätt kan du, förutsatt att en mikrofon finns installerad på datorn, prata med övriga deltagare, se eventuella bilder som delas samt delta i mötets chat.
Deltagande via telefon. Du som inte har Skype installerat på din enhet kan istället ringa in till mötet. För att ringa in till mötet ska du ringa det telefonkonferensnummer, och därefter ange det konferens-ID, som finns i mailet som skickas ut. När du ringer in kan du inte se eventuella bilder som visas men allt kommer att redogöras för av den aktuella talaren, och bilderna kommer att kunna skickas ut.
Var ute i god tid eftersom det oavsett val av alternativ ovan kan ta lite tid att gå igenom alla steg för att komma in på mötet.

Vi ber alla att ha sin mikrofon avstängd förutom precis då ni ska säga något till övriga deltagare. Detta för att minimera störande bakgrundsljud under mötet.

Under själva årsmötet/stämman gäller följande:

Vid varje beslutspunkt frågar stämmans ordförande om stämman kan fatta visst beslut och inväntar acklamation. Kom ihåg att slå på er mikrofon på dator eller telefon när det sker.
För att säkerställa en bifallande acklamation frågar ordföranden efter varje acklamation om någon deltagare är emot.
Om någon säger nej vid acklamationen eller motsätter sig beslutet på den efterföljande frågan från ordföranden går beslutspunkten vidare till omröstning via e-post. Ordföranden ombesörjer då ett e-postmeddelande med beslutsfrågan angiven i ämnes-raden. Varje mötesdeltagare svarar omgående via e-post ”ja” eller ”nej”.

Efter årsmötet/stämman:

Efter stämman skickar vi ut ett bekräftande mail till var och en av er som anmält deltagande till distansmötet. I bekräftelsemailet anger vi (beroende på respektive persons röst) att:

”Vi har uppfattat att du inte har röstat nej på någon beslutspunkt vid stämman. Skulle det vara fel ber vi dig att återkomma snarast, dock senast kl. 15:00 den 6 april 2020”
alternativt att

”Vi har uppfattat att du har röstat nej på beslutspunkt X, men i övrigt inte röstat nej på någon beslutspunkt vid stämman. Skulle det vara fel ber vi dig att återkomma snarast, dock senast kl. 15:00 den 6 april 2020”.

Om vi inte hör av er före kl. 15:00 den 6 april 2020 anses er röstning vid årsstämman vara i enlighet med bekräftelsemailet. Snarast efter den 6 april kommer vi i styrelsen via e-post meddela resultatet från årsmötet/stämman.

Vänligen,

Styrelsen i SIJU

Dagordning årsmöte:

1) Mötet öppnas
2) Frågan om mötet stadgeenligt utlysts
3) Val av mötesordförande
4) Val av mötessekreterare
5) Val av två personer för att justera protokollet
6) Styrelsens verksamhetsberättelse samt föreningens årsredovisningar
7) Revisionsberättelsen
8) Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
9) Ny arbetssplan
10) Forskningsstödjande insatser
11) Medlemsavgifter och budget för verksamhetsåret 2020
12) Val av styrelse
13) Val av två revisorer
14) Val av tre personer till valberedning
15) Eventuella arvoden
16) Övriga ärenden
17) Årsmötet avslutas

Årsräkenskaper och beslutshandlingar är sedan den 18 mars 2020 tillgängliga på föreningens webbplats, se längre ner på denna sida.

Varmt Välkomna!
Styrelsen för Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU)

Bokslut 2019
Verksamhetsberättelse 2019
Valberedningens förslag till SIJU styrelse 2020
Förslag till arbetsplan 2020
Budget 2020
Revisionsberättelse

Detaljer
Datum: april 2
Tid: 18:00 - 18:30
Arrangör:
Arrangör: Svenska föreningen för IT & Juridik
Telefon: 08-731 43 92
Epost:
Webbplats: http://siju.se/