Loading Events
  • This event has passed.
30 mars torsdag

Drönare och skyddet för den personliga integriteten – Vad händer nu?

30 mars 2017, 17:30 - 30 mars 2017, 19:30
Advokatfirman Delphi, Mäster Samuelsgatan 17
Stockholm, 111 44 Sverige

I höstas slog HFD fast att drönare utrustade med kamera omfattas av kameraövervakningslagen. Domen innebar att den som vill flyga en drönare med kamera på platser dit allmänheten har tillträde måste ansöka om tillstånd till kameraövervakning. Kritiker menar att domen äventyrar en hel bransch och att samhällsviktig användning av ny teknik försvåras.

I syfte att göra det möjligt att fortsatt använda tekniken för kommersiella ändamål har Regeringen lagt fram en lagändring som i princip undantar drönare med kamera från kameraövervakningslagen. Flera remissinstanser, däribland Datainspektionen, säger dock nej till förslaget med hänsyn till integritetsriskerna. SIJU har bjudit in Malin Ricknäs, jurist på Datainspektionen, för att redogöra för rättsläget och en genomgång av vad som gäller efter domen. Seminariet är huvudsakligen inriktat på att redogöra för tillämpningen av kameraövervak-ningslagen på drönare, diskutera konsekvenserna av HFD:s dom och Justitiedepartementets lagförslag.

Välkommen att delta i en intressant diskussion om ett högaktuellt ämne som väcker många frågor; Hur mycket övervakning vill vi ha i det offentliga rummet? Är ”plats dit allmänheten har tillträde” ett lämpligt begrepp i lagstiftningen? Hur ska EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas med avseende på drönare?

Detaljer
Datum: 30 mars, 2017
Tid: 17:30 - 19:30
Värd:
Värd: Advokatfirman Delphi
Adress: Mäster Samuelsgatan 17
Stockholm, 111 44 Sverige

+ Google Map
Arrangör:
Arrangör: Svenska föreningen för IT & Juridik
Telefon: 08-731 43 92
Epost:
Webbplats: http://siju.se/