Loading Events
  • This event has passed.
24 mars onsdag

SIJU Föreningsstämma 2021 och seminarium

24 mars 2021, 18:30 - 24 mars 2021, 20:30

Kallelse till föreningsstämma 2021 samt tillhörande årsmötesseminarium

Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) ber härmed att få bjuda in till föreningsstämman, årsmöte 2021 samt tillhörande årsmötesseminarium.

Datum och tid: Onsdagen den 24 mars kl 18.30
Plats: Online via zoom
Anmälan: Senast måndagen den 19 mars till kansliet: kansliet@siju.se (varefter länken till mötet erhålls i god tid före mötet).

Vi inleder med årsmötesseminariet. Härefter börjar årsmötet ca kl 19.30.

På årsmötesseminariet behandlar vi utvecklingen av juristområdet, förändringarna till följd av teknikutvecklingen och vilka nya juridiska tjänster som kan utvecklas till följd av detta. Seminariet genomförs på engelska och har följande rubrik:

A New Paradigm for Legal Services

– Looking at how the legal world is changing in relation to new perceptions of value, the production of legal work, and the use of technology.”

Richard Tromans

page1image384320

Richard Tromans is the founder of TromansConsulting, which advises lawyers on strategy and innovation, including the adoption of legal AI and other automation technology. He has spent 20 years working in the legal sector focused on the UK and global legal markets. Richard is also the founder of the legal technology site, Artificial Lawyer.

Dagordning för årsmötet

1. Mötet öppnas
2. Frågan om mötet stadgeenligt utlysts
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av två personer för att justera protokollet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt föreningens årsredovisningar 7. Revisionsberättelsen
8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
9. Ny arbetsplan
10. Forskningsstödjande insatser
11. Medlemsavgifter och budget för verksamhetsåret 2020
12. Val av styrelse
13. Val av två revisorer
14. Val av tre personer till valberedning
15. Eventuella arvoden
17. Övriga ärenden
18. Årsmötet avslutas

Årsräkenskaper och beslutshandlingar kommer att göras tillgängliga på föreningens webbplats senast två veckor i förväg.

Hoppas vi ses online!
Styrelsen för Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU)

Stockholm den 18 februari 2021

Detaljer
Datum: mars 24
Tid: 18:30 - 20:30
Arrangör:
Arrangör: Svenska föreningen för IT & Juridik
Telefon: 08-731 43 92
Epost:
Webbplats: http://siju.se/