Medlemskap

Svenska föreningen för IT & Juridik

Svenska föreningen för IT & Juridik har såväl enskilda medlemmar som organisationsmedlemmar. Föreningen har cirka 250 enskilda medlemmar och 64 organisationsmedlemmar som kommer från branschorganisationer, myndigheter, företag och universitet. Många är jurister, en del är tekniker, men även andra yrkesgrupper finns representerade. Medlemskapet berättigar till fritt tillträde på avgiftsfria seminarier och prisreduktion på avgiftsbelagda seminarier. Som medlem får du också en digital årsprenumeration på Lov&Data i PDF-format, den samnordiska tidskriften om IT-rätt, samt Nordisk årsbok i rättsinformatik till rabatterat pris.Medlemsorganisationer får vid kostnadsfria seminarier representeras av fem personer. Vid avgiftsbelagda seminarier får upp till fem personer anmälas till reducerat pris.

För närvarande är medlemsavgiften för organisationer 2000 kr, för enskilda 350 kr och för studerande 100 kr.

Våra

Medlemmar

Föreningen har närmare 500 medlemmar. Organisationsmedlemmar är följande:

DeLorean Advokat ABMyndigheten för samhällsskydd och beredskapAdvokatfirman Cederquist KB
NASDAQ OMX ABAdvokatfirman Delphi KBNaturvårdsverket
Advokatfirman Fylgia KBNordea Bank AB (publ)Advokatfirman Kahn Pedersen KB
Norstedts Juridik ABAdvokatfirman Lindahl KBNäringsdepartementet
Advokatfirman Vinge KB, GbgPensionsmyndighetenAdvokatfirman Vinge KB, Sthlm
PolismyndighetenAdvokatfirman Törngren Magnell KBPost- och telestyrelsen
AMF PensionPrecio Systemutveckling ABBankgirocentralen BGC AB
Ramberg AdvokaterBird & Bird Advokat KB Riksarkivet
Bisnode Information AB RiksrevisionenBlendow Group AB
Setterwalls Advokatbyrå Stockholm ABDanowsky & Partners Advokatbyrå KBSkatteverket
DatainspektionenStatens ServicecenterDLA Nordic Advokatfirma KB
Stiftelsen för Internetinfrastruktur .SEDomstolsverketStatistiska centralbyrån
Eniro ABSvenska KraftnätFolksam / Bolagsjuridik
Svenskt Näringsliv Service ABFörsäkringskassanSveriges Kommuner och Landsting
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB Sveriges Television AB Hamilton Advokatbyrå KB
Swedbank AB (publ) holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ ABSwedma Service AB
IT & Telekomföretagen Synch Advokat ABKammarkollegiet
TillväxtverketKarnov GroupTIME Advokatbyrå
Kronofogdemyndigheten Tullverket Lantmäteriverket
UC ABLänsförsäkringar AB (publ)Knowit Digital Law
Mannheimer Swartling Adv.byrå ABWistrand Advokatbyrå Stockholm KBKarin Nordborg Advokat AB
Triage Sec