Medlemskap

Svenska föreningen för IT & Juridik

Svenska föreningen för IT & Juridik har såväl enskilda medlemmar som organisationsmedlemmar. Föreningen har cirka 140 enskilda medlemmar och 64 organisationsmedlemmar som kommer från branschorganisationer, myndigheter, företag och universitet. Många är jurister, en del är tekniker, men även andra yrkesgrupper finns representerade. Medlemskapet berättigar till fritt tillträde på avgiftsfria seminarier och prisreduktion på avgiftsbelagda seminarier. Som medlem får du också en digital årsprenumeration på Lov&Data i PDF-format, den samnordiska tidskriften om IT-rätt, samt Nordisk årsbok i rättsinformatik till rabatterat pris.Medlemsorganisationer får vid kostnadsfria seminarier representeras av fem personer. Vid avgiftsbelagda seminarier får upp till fem personer anmälas till reducerat pris.

För närvarande är medlemsavgiften för organisationer 2700 kr, för enskilda 400 kr och för studerande 100 kr.

Gör din anmälan om medlemskap HÄR

 

Organisationsmedlemmar

KemikalieinspektionenMyndigheten för samhällsskydd och beredskapAdvokatfirma DLA Piper Sweden KB
Bonde Advokater ABAdvokatfirman Delphi i Stockholm ABFondia Legal Services AB
Advokatfirman Fylgia KBHannes Snellman Attorneys LtdAdvokatfirman Kahn Pedersen KB
Norstedts Juridik ABCirio Advokatbyrå ABNäringsdepartementet
Advokatfirman Vinge KBPensionsmyndighetenBrottsförebyggande rådet
PolismyndighetenAdvokatfirman Törngren MagnellTechSverige
AMF PensionPrecio Fishbone ABICA Gruppen AB
Ramberg AdvokaterVetenskapsrådet Riksarkivet
Bisnode Sverige AB RiksrevisionenBlendow Group AB
Setterwalls Advokatbyrå Stockholm ABTime Danowsky Advokatbyrå ABSkatteverket
IMY – IntegritetsskyddsmyndighetenStatens ServicecenterGro Advokatbyrå AB
Stiftelsen för InternetinfrastrukturNetsecure Sweden ABStatistiska centralbyrån
Eniro ABSvenska KraftnätKivra AB
Föreningen Svenskt Näringsliv Service ABFörsäkringskassanTCO
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB Telia Company ABE-hälsomyndigheten
Swedbank AB (publ) Hansen AdvokatbyråSwedma Service AB
InsiderLog AB Synch Advokat ABWikström & Partners Advokatbyrå AB
TillväxtverketSvenska Handelsbanken AB (publ)Trafikförsäkringsföreningen
Kronofogdemyndigheten Tullverket Lantmäteriverket
Virtual Intelligence VQ ABLänsförsäkringar AB (publ)Knowit Secure AB
Mannheimer Swartling Adv.byrå ABWistrand Advokatbyrå Stockholm KBStockholms Universitet
Triage Sec