Loading Events
  • This event has passed.
24 maj söndag

Kallelse till årsmöte 2015 och årsmötesseminarium

24 mars 2015, 17:30 - 24 maj 2015, 19:30
Advokatfirman Fylgia, Nybrogatan 11
Stockholm, 114 39 Sverige

Årsmötesseminarium: Big Data och det nya medielandskapet – en omvärldsanalys
Informationsflödena växer snabbt i nya medier och det behövs nya sätt att förhålla sig till de konversationer som förs. Vilka sorters verktyg kan användas för att analysera stora mängder data och vad får det för konsekvenser?
Jussi Karlgren visar exempel från myndigheter och affärsdrivande företag som använder omvärldsanalys i digitala medier, baserad på de enorma datamängder som produceras varje dag.

Jussi Karlgren är forskare, grundare till företaget Gavagai och adjungerad professor i språkteknologi, KTH.

Dagordning för årsmötet
1. Mötet öppnas
2. Frågan om mötet stadgeenligt utlysts
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av två personer för att justera protokollet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt föreningens årsredovisningar
7. Revisionsberättelsen
8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
9. Arbetsplan för verksamhetsåret 2015
10. Forskningsstödjande insatser
11. Medlemsavgifter och budget för verksamhetsåret 2015
12. Val av styrelse
13. Val av två revisorer
14. Val av tre personer till valberedning (valnämnd)
15. Eventuella arvoden
16. Förslag till stadgeändringar: andra omröstningen om förslag till ändring
i föreningens namn m.m.
17. Övriga ärenden
18. Årsmötesseminarium
19. Årsmötet avslutas

Välkomna!
Styrelsen för ADBJ – Svenska föreningen för IT och juridik

 

Detaljer
Start: 24 mars, 2015 @ 17:30
Slut: 24 maj, 2015 @ 19:30
Cost: Free
Seminariekategori:IT & Juridik
Värd:
Värd: Advokatfirman Fylgia
Adress: Nybrogatan 11
Stockholm, 114 39 Sverige

+ Google Map
Arrangör:
Arrangör: Svenska föreningen för IT & Juridik
Telefon: 08-731 43 92
Epost:
Webbplats: http://siju.se/