Loading Events
 • This event has passed.
09 april tisdag

Uppdaterad kallelse till årsmöte 2024 (inkl med proposition om medlemsavgifter) samt tillhörande årsmötesseminarium

09 april 2024, 18:00 - 09 april 2024, 20:00
Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Norrlandsgatan 21 Stockholm 111 43

Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) ber härmed att få bjuda in till föreningsstämman, årsmöte 2024 samt tillhörande årsmötesseminarium.

Datum och tid: Tisdag den 9 april 2024 kl. 18.00
Plats: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21, Stockholm
Anmälan: Anmälan gör du antingen på Min Sida via denna länk  alternativt mailar kansliet@siju.se senast den 31 mars

Vi inleder med årsmötesseminariet. Härefter börjar årsmötet ca kl. 19.00.
Till årsmötesseminariet har vi bjudit in Per Nydén från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som kommer tala under temat ”IMY:s regulatoriska sandlåda”.

Dagordning för årsmötet

 1. Mötet öppnas
 2. Frågan om mötet stadgeenligt utlysts
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två personer för att justera protokollet
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt föreningens årsredovisningar
 7. Revisionsberättelsen
 8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 9. Ny arbetsplan
 10. Forskningsstödjande insatser
 11. Medlemsavgifter och budget för verksamhetsåret 2024
 12. Val av styrelse
 13. Val av två revisorer
 14. Val av tre personer till valberedning
 15. Eventuella arvoden
 16. Övriga ärenden
 17. Årsmötet avslutas

Proposition angående medlemsavgifter 2024
Med anledning dels att senaste års inflation dels att föreningen senast åren gått med minusresultat (2023 var resultatet – 59 073 kr, 2022 var resultatet – 10 321,6 kr, 2021 var resultatet -41 182,15 kr och 2020 var resultatet – 61 454 kr) föreslår styrelsen att medlemsavgifterna för 2024 justeras enligt följande; höjs för organisationer från 2000 kr till 2700 kr, höjs för enskilda från 350 kr till 400 kr och är oförändrade på 100 kr för studenter. Styrelsen hemställer att föreslagna medlemsavgiftsnivåer fastställs av föreningsstämman.

Avslutning
Årsräkenskaper och beslutshandlingar kommer att göras tillgängliga på föreningens webbplats senast två veckor i förväg.

Hoppas vi ses!

Styrelsen för Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU)
Stockholm den 8 mars 2024

Detaljer
Datum: april 9
Tid: 18:00 - 20:00
Seminariekategori:IT & Juridik
Värd:
Värd: Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Adress: Norrlandsgatan 21 Stockholm 111 43
+ Google Map
Arrangör:
Arrangör: Svenska föreningen för IT & Juridik
Telefon: 08-731 43 92
Epost: