Loading Events
01 november torsdag

Smarta Apparater – Smart Straffrätt? Internet of Things betydelse straffrätten

01 november 2023, 00:00 - 30 november 2023, 00:00
TBD,

SIJU Seminarium:Smarta Apparater – Smart Straffrätt? Internet of Things betydelse straffrätten.

Digitaliseringen av vardagslivet ökar ständigt. Internet of Things (IoT) spelar en viktig roll i detta sammanhang. Det här leder till nya utmaningar för straffrätten och processrätten.

Mängden och kvalitén på data förändras ständigt vilket leder till nya angreppsytor för sabotage, utpressningstrojaner och andra former av manipulativt beteende. I det här sammanhanget måste man alltid fråga om den materiella straffrätten erbjuder tillräckliga möjligheter att reagera. Mängden och kvalitén på data och IoT innebär samtidigt nya utredningsmöjligheter för myndigheter. Här är det viktigt att det finns tillräckliga och samtidigt proportionella utredningsåtgärder inom processrätten. Det är också viktigt att de mänskliga rättigheterna inte ignoreras med tanke på särdragen i vardagslivets digitalisering. Till sistnämnda rättigheter hör, som en del av en rättvis rättegång (artikel 6 i Europakonventionen), även friheten att inte inkriminera sig själv. I det här avseendet kan det bland annat uppkomma särdrag med avseende på IoT, som lagstiftaren måste ta hänsyn till.

Möt Florian Nicolai, Ass. jur. Research Training Group, Cybercrime and Forensic Computing, Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg.

Tid: November 2023 (preliminärt)
Plats: Stockholm – plats meddelas under hösten.

Det kommer att serveras lättare förtäring och dryck.

Anmälan:
Evenemanget är gratis och anmälan öppnar ca en månad innan seminariet.

Välkommen önskar
Styrelsen i SIJU – Svenska föreningen för IT & Juridik

Detaljer
Start: november 1 @ 00:00
Slut: november 30 @ 00:00
Värd:
Värd: TBD
Arrangör:
Arrangör: Svenska föreningen för IT & Juridik
Telefon: 08-731 43 92
Epost:
Webbplats: http://siju.se/