Past Events › IT & Juridik

Safe Harbor upphävt – vad händer nu?

Advokatfirman Delphi Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm, Sverige

I ett uppmärksammat avgörande har EU-domstolen nyligen upphävt det s.k. Safe Harbor-programmet. Beslutet medför en stor osäkerhet avseende överföringar av personuppgifter till särskilt USA. Syftet med seminariet är att i korthet behandla domstolens avgörande samt diskutera vad detsamma kan tänkas innebära för framtiden. Seminariet anförs av Hans-Olof Lindblom, jurist på Datainspektionen, samt advokaten Malin Edmar...

Domännamn och varumärken

Advokatfirman Fylgia Nybrogatan 11, Stockholm, Sverige

De lever sida vid sida – varumärket och domännamnet. Är de en och samma rättighet eller representerar de två motstående intressen? Föreläsarna diskuterar bland annat domännamnets ökade betydelse i samhället, dels som marknadsföringskanal, dels som identifikationsverktyg. Föredragshållare är advokaten Malin Forsman och domännamnskonsulten Jeanette Söderlund Sause, som är aktuella med boken Domännamn, samt Anders Hektor,...

IT & Telekomföretagens standardavtal

Advokatfirman Delphi Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm, Sverige

IT & Telekomföretagen inom tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega har under en lång tid tagit fram ett flertal olika allmänna bestämmelser, standardavtal, inom IT-området. Det kanske mest kända och vanligast förekommande är Avtal 90. Standardavtalen har stor betydelse inom IT-branschen och inte minst Avtal 90 har fått en ställning som nära nog utgör branschpraxis. Under 2014 har...

Kallelse till årsmöte 2015 och årsmötesseminarium

Advokatfirman Fylgia Nybrogatan 11, Stockholm, Sverige

Årsmötesseminarium: Big Data och det nya medielandskapet – en omvärldsanalys Informationsflödena växer snabbt i nya medier och det behövs nya sätt att förhålla sig till de konversationer som förs. Vilka sorters verktyg kan användas för att analysera stora mängder data och vad får det för konsekvenser? Jussi Karlgren visar exempel från myndigheter och affärsdrivande företag...

Gratis

EU:s förslag till dataskyddsförordning – hur blir nya PuL?

Advokatfirman Delphi Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm, Sverige

Turerna kring EU:s förslag till ny dataskyddsförordning har varit och är många och långa. Ibland har turerna gått åt motsatta håll och i vissa stunder har såväl obeslutsamhet som förvirring framstått som närmast total. När man nu börjar skymta en överenskommelse går utvecklingen fortare och det blir svårare att följa med i utvecklingen. Den nya...

Gratis

Hur säker är egentligen e-posten?

Advokatfirman Gärde Wesslau Klarabergsgatan 23, Stockholm, Sverige

E-post används i stor utsträckning av både myndigheter och privata företag för kommunikation av både känsliga uppgifter och affärshemligheter. Men vad vågar vi egentligen skicka med e-post och vem kan komma åt innehållet? Hur skyddar vi informationen på bästa sätt och vilket ansvar har vi om något i säkerheten brister? Vilka rättsregler gäller beträffande hantering...

Gratis

Skärpta krav på informationssäkerhet

Empire State Building 350 5th Ave, New York, NY, United States

Det finns över 300 statliga myndigheter som alla måste kunna skydda den information som anförtros dem från att till exempel förstöras eller komma i orätta händer. Regeringens utredare Erik O. Wennerström presenterar sitt betänkande Informations- och cybersäkerhet i Sverige med förslag om en strategi och en rad åtgärder för säker information i staten. Den föreslagna...

Gratis

IT-juridik – hur man säkerställer IT för verksamhetsstöd

Advokatfirman Delphi Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm, Sverige

Denna gång samordnar vi ett seminarium med IT-veteranerna som gästas av advokat Agne Lindberg. Han kommer att prata om: IT-juridik och hur man säkerställer IT för verksamhetsstöd med avseende på: integritets- och personuppgiftsfrågor säkerhet och sekretess immateriella rättigheter offentlig upphandling avtalet som ett verktyg för förutsebarhet och flexibilitet. Agne Lindberg har byggt upp Delphis IT-rättsliga...

Är en digital inre marknad inom räckhåll?

Google Kungsbron 2, Stockholm

Europeiska kommissionen har lagt fram en strategi för att skapa en gemensam inre digital marknad. Vi får en överblick av strategin, rättsakterna, målen och tidsplanen för genomförandet. Strategin har tre grundpelare: 1. Förbättra tillgången till digitala varor och tjänster. Detta kräver att de stora skillnaderna mellan nätvärlden och den fysiska världen försvinner, så att hinder...

Säkerhetskraven i GDPR och NIS – vad innebär det för dig och din verksamhet?

Sheraton, Stockholm Tegelbacken 6, Stockholm, Sverige

Sällan har så mycket hänt på informationssäkerhetsområdet som 2018 – ny reglering rörande personuppgifter, nya krav på informationssäkerhet i en rad sektorer och kanske även ny säkerhetsskyddslag. SigSecurity och SIJU har bjudit in Conny Larsson och Helena Andersson att berätta mer om GDPR och NIS. Conny arbetar till vardags som advokat med specialisering mot IT-rätt...

Data protection day – afterwork

Scandic Continental Vasagatan 22, Stockholm, Sverige

Forum för dataskydd uppmärksammar årets Data Protection Day med en afterwork i Scandic Continentals takbar The View. På scen: Advokat Dag Wetterberg samtalar om nya boken GDPR - Förstå och tillämpa i praktiken med namnkunniga experter. Mingla med andra medlemmar och med representanter från Institutet för Juridik och Internet, SIJU och Institutet för Rättsinformatik vid Stockholms...

Hur mycket av en människas förmåga kan artificiell intelligens överta?

Tillväxtverket Västgötagatan 5, Stockholm, Sverige

Årsmöte 2018 och tillhörande årsmötesseminarium Hur mycket av en människas förmåga kan artificiell intelligens överta? Finns det områden kvar som bara människor kan hantera och om så är fallet - hur ska vi i så fall kunna arbeta tillsammans? Välkomna att lyssna på Daniel Akenine, fysiker, föreläsare, författare och tidigare hjärnforskare på Karolinska Institutet. Han...

Vill du bidra till utvecklingen av området juridik och IT?

Tillväxtverket Västgötagatan 5, Stockholm, Sverige

Området IT och juridik blir allt viktigare med utvecklingen av nya juristtjänster, nya tekniklösningar och nya regelverk som påverkar oss i vardagen. Det finns många initiativ på området för att utveckla nya tjänster, lösningar och mötesplatser för att hantera detta. Det anordnas hackathons, meet-ups, lanseras onlinetjänster inom juristområdet, utvecklas lösningar inom Legal Tech och Vinnova...

Legal tech – jurister som skapar framtidens bransch

iZettle Regeringsgatan 59, Stockholm

Är du intresserad av Legal tech? Vill du veta hur jurister och utvecklare kan samarbeta för att ta fram innovativa lösningar för framtidens juridik? Den 13:e november anordnar SIJU ett seminarium där vi bjudit in personer som på olika sätt tagit fram lösningar för framtidens juristbransch. Vi kommer att prata framtid, möjligheter och utmaningar i...

Frukostseminarium: Offentliga aktörers användning av moln- och kommunikationstjänster – Framtiden för digitalt samarbete är ljus men också annorlunda

Mannheimer Swartling Advokatbyrå Norrlandsgatan 21, Stockholm

Talare: Daniel Melin, Strateg på Skatteverket, och Soheil Roshanbin, Rättsutvecklare på Kronofogdemyndigheten Datum: Onsdagen den 24 november 2021 Frukost öppnar: Kl. 08:45 Seminariet börjar: Kl. 09:15 (och slutar ca. kl. 10:30) Plats: Norrlandsgatan 21, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, samt Teams Frågan om offentliga (och privata) aktörers användning av molntjänster, bl.a. olika tjänster för kommunikation, t.ex. för videokonferenser och telefonsamtal,...

IT-bevisning i brottmålsprocessen

Mannheimer Swartling Advokatbyrå Norrlandsgatan 21, Stockholm

Hur är domstolar, åklagare och utredande polisers kunskaper inom IT-relaterad bevisvärdering? Görs rationella och allsidiga prövningar av bevismaterialet och hur påverkas rättssäkerheten? Möt Thomas Olsson, en av Sveriges ledande brottmålsadvokater, som bland annat varit engagerad i rättegångar om Encrochat och som ger sin bild av situationen och rättsläget. Tid: 29 november kl 17.30. Plats: Mannheimer...