Kommande seminarier

Bankernas arbete med att implementera DORA-förordningen

Setterwalls Advokatbyrå Sturegatan 10, Stockholm, Sverige

Bankernas arbete med att implementera DORA-förordningen Förordningen om digital operativ motståndskraft för finanssektorn (”DORA-förordningen”) trädde i kraft 16 januari 2023 och börjar gälla den 17 januari 2025. Förordningen syftar till att säkerställa att aktörer inom den finansiella sektorn vidtar skyddsåtgärder för att motverka cyberattacker och andra it-relaterade risker. Finansiella aktörer som träffas av regelverket är...