Kommande seminarier

Latest Past Events

Bankernas arbete med att implementera DORA-förordningen

Setterwalls Advokatbyrå Sturegatan 10, Stockholm

Bankernas arbete med att implementera DORA-förordningen Förordningen om digital operativ motståndskraft för finanssektorn (”DORA-förordningen”) trädde i kraft 16 januari 2023 och börjar gälla den 17 januari 2025. Förordningen syftar till att säkerställa att aktörer inom den finansiella sektorn vidtar skyddsåtgärder för att motverka cyberattacker och andra it-relaterade risker. Finansiella aktörer som träffas av regelverket är...

Framtidens jurister – med IT-rätten som arbetsfält!

Mannheimer Swartling Advokatbyrå Norrlandsgatan 21, Stockholm

Automatisering av akademiska yrken, däribland juristyrket, är en pågående process. Det har sedan länge skett digitalisering av rättslig informationshantering hos myndigheter och stora företag. Men nu används datorer också för att med hjälp av artificiell intelligens skapa automatiserade domarfunktioner och advokatliknande verksamhet genom robotiserad tvistelösning, smarta kontrakt, AI chattar mm. Hur kommer den här utvecklingen...