Inlägg

SIJU byter logga

I 2019 år verksamhetsplan hade styrelsen som ambition att öka kännedomen om föreningen. Målet var att positionera SIJU som en attraktiv plattform som lyfter intressanta ämnen i gränslandet juridik och IT. Med en ökad spridning hoppas styrelsen kunna attrahera en större och bredare grupp medlemmar. Föreningen har redan börjat arbeta mer aktivt med marknadsföring av...