SIJU byter logga

I 2019 år verksamhetsplan hade styrelsen som ambition att öka kännedomen om föreningen. Målet var att positionera SIJU som en attraktiv plattform som lyfter intressanta ämnen i gränslandet juridik och IT. Med en ökad spridning hoppas styrelsen kunna attrahera en större och bredare grupp medlemmar. Föreningen har redan börjat arbeta mer aktivt med marknadsföring av aktiviteter genom tjänster som LinkedIn och Meetup och inlett samarbeten med nya organisationer för att nå ut till nya målgrupper.

I arbetet identifierade styrelsen ett behov av att modernisera och förenkla SIJUs logga. Den tidigare loggan förställde en stationär dator tillsammans med föreningens fulla namn.

Styrelsen ville göra den nya loggan mer grafiskt tilltalande och mer modern, för att bättre spegla föreningens ändamål. Styrelsen ville också skapa ett starkare varumärke runt förkortningen SIJU som redan är etablerat och är lättare att kommunicera än det fullständiga namnet Svenska föreningen för IT och juridik.

Den nya loggan föreställer en förenklad och modern vågskål som ska symbolisera mötet mellan IT och juridik.