Inlägg

Kallelse till årsmöte 2023 samt tillhörande årsmötesseminarium

Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) ber härmed att få bjuda in till föreningsstämman, årsmöte 2023 samt tillhörande årsmötesseminarium. Datum och tid: Torsdagen den 30 mars 2023 kl. 18.00 Plats: Online Anmälan: Senast tisdagen den 28 mars 2023 till kansliet: kansliet@siju.se (varefter länken till mötet erhålls i god tid före mötet). Vi inleder med...