Inlägg

Kallelse till årsmöte 2022 samt tillhörande årsmötesseminarium

Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) ber härmed att få bjuda in till föreningsstämman, årsmöte 2022 samt tillhörande årsmötesseminarium. Datum och tid: Torsdagen den 7 april 2022 kl 18.00 Plats: Online Anmälan: Senast tisdagen den 5 april till kansliet: kansliet@siju.se (varefter länken till mötet erhålls i god tid före mötet). Vi inleder med årsmötesseminariet....