Jessica Tressfeldt

Ledamot

Jag arbetar som senior associate i Hannes Snellmans IP & Tech-grupp där jag arbetar brett inom IT-rätt, dataskydd och immaterialrätt.