Jessica Tressfeldt

Ledamot, adjungerande representant

Jag är biträdande jurist i Hannes Snellmans IP & Tech grupp där jag arbetar brett inom IT-rätt, dataskydd och immaterialrätt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.