Amalia Struwe

Ledamot

Jag arbetar som bolagsjurist på iZettle där jag stöttar produkt- och affärsutvecklingsteamen med rådgivning i hela produktutvecklingsprocessen men även med implementation av nya regelverk. Jag ger rådgivning inom dataskydd, i frågor som tangerar informationssäkerhetsområdet och arbetar även med regulatoriska frågor. Jag granskar också kommersiella avtal, med särskilt fokus på IT-avtal, outsourcing och avtal rörande immateriella rättigheter. Jag arbetar i en snabbrörlig och entreprenöriell miljö i en global organisation där nya tekniska lösningar ständigt måste balanseras mot regulatoriska och andra krav. Att verkligen förstå hur tekniken fungerar i praktiken samtidigt som man utmanas som jurist av icke-jurister är min drivkraft. Jag ser föreningen som ett fantastiskt forum för att utbyta erfarenheter av tex. implementation och påverkan av regelverk i praktiken men även en möjlighet att påverka rättsutvecklingen med beaktande av digitaliseringens snabba tempo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.