Anders Bergsten

Ledamot

Jag är advokat och chef för Advokatfirman Fylgias IT/IP-rättsgrupp där jag främst arbetar med olika IT-rättsliga frågor kopplat till avtal samt dataskyddsfrågor. Med tidigare erfarenhet som bolags- och chefsjurist från bolag som genomgick en transformering från tryckta till digitala produkter vet jag hur mycket bättre slutresultatet blir när juridiken och teknologin kan förstå varandra, kommunicera och samarbeta. I och med dagens utveckling är SIJU idag än mer relevant än när det bildades!