Linda Lindström

Ledamot

Jag är jurist på eSamverkansprogrammet och har en lång erfarenhet av juridiska frågor inom den offentliga förvaltningen. Jag har en bakgrund från Regeringskansliet och Tullverket, bl.a. som enhetschef för en rättslig enhet med ansvar för digitaliseringsfrågor. De it-rättsliga frågorna ligger mig varmt om hjärtat och är en viktig faktor för att driva digitaliseringen framåt.