Mårten Edenroth

Ledamot

Erfarenhet

  • Advokat, Advokatskeppet –
  • Föreläsare och forskare inom IT-rätt vid Stockholms universitet 2010 –
  • Nordenansvarig vid internationellt IT-företag och IT-rättsjurist 2004 – 2018
  • Advokat vid Solon Advokatbyrå 2003 – 2004
  • Områdesansvarig internationellt IT-företag, IT-rättsjurist 2001 – 2003
  • Förbundsjurist 1999 – 2001
  • Biträdande jurist vid advokatfirma1995 – 1999

Utbildning

  • Juristexamen 1995