Mårten Edenroth

Ledamot

Jag är advokat och specialiserad inom IT-rätt och straffrätt/brottmål och har sedan 2010 föreläst och doktorerat inom rättsinformatik vid Stockholms universitet. Jag har dessförinnan mångårig bakgrund inom internationella IT-företag där jag bland annat arbetat med rättstransformation, d v s inarbetande av rättsregler i IT-system hos större internationella företag.