Conny Larsson

Ledamot, kassör

Jag är advokat vid Advokatfirman Singularity Law AB och juris magister i IT-rätt. Jag har cirka 25 års yrkeserfarenhet av IT-rättsliga frågor, där jag varit verksjurist vid Televerket Radio, bolagsjurist hos olika bolag inom Telia-koncernen, bolagsjurist hos Flextronics Network Services samt verksjurist hos Kronofogdemyndigheten. Jag har skaffat mig djupa kunskaper om olika slags IT-avtal (leverans, utveckling, underhåll, licenser och inte minst molntjänster) jämte andra IT-rättsliga frågor (behandling av information, personuppgifter, incidentutredningar, säkerhet, totalförsvarsfrågor, IT-tvångsmedel, uppgiftsskyldighet, tystnadsplikt, offentlighet och sekretess).