Ansökan medlemskap

Ansökningsformulär

Svenska föreningen för IT & Juridik

Ansökande organisation och företag godkänner att SIJU publicerar deras firmanamn under förteckning av föreningens medlemmar på hemsidan.