BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) - ECPv4.9.14//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) X-ORIGINAL-URL:https://siju.se X-WR-CALDESC:Events for Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Stockholm BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:20210328T010000 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:20211031T010000 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Stockholm:20210929T120000 DTEND;TZID=Europe/Stockholm:20210929T130000 DTSTAMP:20211110T022905 CREATED:20210909T215454Z LAST-MODIFIED:20210913T151410Z UID:14654-1632916800-1632920400@siju.se SUMMARY:Seminarium om frysningsföreläggande. DESCRIPTION:Digitalt seminarium. \nDatum: Onsdagen den 29 september 2021\nInsläpp för åhörare öppnar: Kl. 11:50\nSeminariet börjar: Kl. 12:00 (och slutar ca. kl. 13) \nNy svensk lagstiftning ger brottsbeivrande myndigheter rätt att förelägga den som innehar en viss lagrad elektronisk uppgift som behövs i en brottsutredning att bevara uppgiften\, en form av s.k. frysning. SIJU bjuder till ett digitalt seminarium för att ta upp hur rättegångsbalkens ”ålderdomliga” regler kring husrannsakan och fysiska beslag förhåller sig till den digitala världens informationsflora och den nya möjligheten till frysning av elektronisk information. \nUnder seminariet kommer vi bland annat behandla teman som: \nHur ska rättsväsendet komma åt icke-fysisk information med dagens regelverk\, inklusive de nya reglerna om s.k. frysning?\nHur kommer detta fungera från ett praktiskt perspektiv\, och vilka utmaningar finns?\nHur ser åklagarrollen ut och hur används tvångsmedel som en del av åklagarens verktygslåda vid utredning om brott?\nTalare: Anna Remse\, Specialist Counsel på Mannheimer Swartling och tidigare åklagare\, på bl.a. Ekobrottsmyndigheten och Riksenheten mot korruption. \nSeminariet genomförs digitalt via [Teams]. Länk kommer att distribueras till anmälda inför seminariet. Välkommen med din anmälan till SIJUs kansli senast den 27 september 2021 via kansliet@siju.se alternativt i formuläret nedan. \nVarmt välkommen! \nStyrelsen för Svenska föreningen för IT & Juridik – SIJU \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n Förnamn *\n \n\n\n Efternamn *\n \n\n\n E-post *\n \n\n\n Organisation\n \n\n\n\n\n\n\n\n URL:https://siju.se/seminarier/seminarium-om-frysningsforelaggande/ END:VEVENT END:VCALENDAR