BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) - ECPv4.9.14//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) X-ORIGINAL-URL:https://siju.se X-WR-CALDESC:Events for Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Stockholm BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:20200329T010000 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:20201025T010000 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Stockholm:20200402T180000 DTEND;TZID=Europe/Stockholm:20200402T183000 DTSTAMP:20200526T222924 CREATED:20200318T092426Z LAST-MODIFIED:20200320T155747Z UID:14476-1585850400-1585852200@siju.se SUMMARY:Kallelse årsmöte 2020 (OBS Endast digitalt) DESCRIPTION:Svenska föreningen för IT och juridik ber härmed att få bjuda in till föreningsstämman\, årsmöte 2020. \nVi vill gärna hålla vårt årsmöte som tänkt\, men på grund av situationen kring Corona och av hänsyn till alla våra medlemmar\, inte minst eventuella medlemmar i riskgrupp\, har vi i SIJU’s styrelse beslutat att ändra upplägget gällande årsmötet. Istället för att vi träffas fysiskt som vi brukar göra kommer vi istället genomföra mötet digitalt och enbart på distans. Vi har bedömt att det inte finns några formella hinder för att årsmötet/stämman och närvaro vid årsmötet kan ske på distans. Mötet kommer att anordnas i samarbete med Mannheimer Swartling Advokatbyrå där vi har möjlighet att använda deras Skype- och telefonkonferenslösning som de använder för distansmöten. \nOBS! För deltagande krävs att medlem har anmält sig\, så att hen kan få relevanta instruktioner skickade till sig. \nDatum och tid: Torsdagen den 2 april kl. 18.00 \nPlats: Digitalt på distans \nAnmälan: Senast måndagen den 30 mars till kansliet: kansliet@siju.se. OBS! I anmälan ska varje mötesdeltagare även ange den e-postadress hen kommer kunna kommunicera via under själva årsmötet \nTvå alternativa sätta att ”komma in” till mötet: \nDe som anmält deltagande kommer att få ett mail med den information som behövs för att delta vid mötet. Det kommer finnas två alternativ. \nDeltagande via dator: Du som har Skype installerat på din dator kan logga in genom att klicka på den Skype-länk som kommer finnas i mailet som skickas ut. Om du gör på detta sätt kan du\, förutsatt att en mikrofon finns installerad på datorn\, prata med övriga deltagare\, se eventuella bilder som delas samt delta i mötets chat.\nDeltagande via telefon. Du som inte har Skype installerat på din enhet kan istället ringa in till mötet. För att ringa in till mötet ska du ringa det telefonkonferensnummer\, och därefter ange det konferens-ID\, som finns i mailet som skickas ut. När du ringer in kan du inte se eventuella bilder som visas men allt kommer att redogöras för av den aktuella talaren\, och bilderna kommer att kunna skickas ut.\nVar ute i god tid eftersom det oavsett val av alternativ ovan kan ta lite tid att gå igenom alla steg för att komma in på mötet. \nVi ber alla att ha sin mikrofon avstängd förutom precis då ni ska säga något till övriga deltagare. Detta för att minimera störande bakgrundsljud under mötet. \nUnder själva årsmötet/stämman gäller följande: \nVid varje beslutspunkt frågar stämmans ordförande om stämman kan fatta visst beslut och inväntar acklamation. Kom ihåg att slå på er mikrofon på dator eller telefon när det sker.\nFör att säkerställa en bifallande acklamation frågar ordföranden efter varje acklamation om någon deltagare är emot.\nOm någon säger nej vid acklamationen eller motsätter sig beslutet på den efterföljande frågan från ordföranden går beslutspunkten vidare till omröstning via e-post. Ordföranden ombesörjer då ett e-postmeddelande med beslutsfrågan angiven i ämnes-raden. Varje mötesdeltagare svarar omgående via e-post ”ja” eller ”nej”. \nEfter årsmötet/stämman: \nEfter stämman skickar vi ut ett bekräftande mail till var och en av er som anmält deltagande till distansmötet. I bekräftelsemailet anger vi (beroende på respektive persons röst) att: \n”Vi har uppfattat att du inte har röstat nej på någon beslutspunkt vid stämman. Skulle det vara fel ber vi dig att återkomma snarast\, dock senast kl. 15:00 den 6 april 2020”\nalternativt att \n”Vi har uppfattat att du har röstat nej på beslutspunkt X\, men i övrigt inte röstat nej på någon beslutspunkt vid stämman. Skulle det vara fel ber vi dig att återkomma snarast\, dock senast kl. 15:00 den 6 april 2020”. \nOm vi inte hör av er före kl. 15:00 den 6 april 2020 anses er röstning vid årsstämman vara i enlighet med bekräftelsemailet. Snarast efter den 6 april kommer vi i styrelsen via e-post meddela resultatet från årsmötet/stämman. \nVänligen\, \nStyrelsen i SIJU \nDagordning årsmöte:\n1) Mötet öppnas\n2) Frågan om mötet stadgeenligt utlysts\n3) Val av mötesordförande\n4) Val av mötessekreterare\n5) Val av två personer för att justera protokollet\n6) Styrelsens verksamhetsberättelse samt föreningens årsredovisningar\n7) Revisionsberättelsen\n8) Frågan om styrelsens ansvarsfrihet\n9) Ny arbetssplan\n10) Forskningsstödjande insatser\n11) Medlemsavgifter och budget för verksamhetsåret 2020\n12) Val av styrelse\n13) Val av två revisorer\n14) Val av tre personer till valberedning\n15) Eventuella arvoden\n16) Övriga ärenden\n17) Årsmötet avslutas \nÅrsräkenskaper och beslutshandlingar är sedan den 18 mars 2020 tillgängliga på föreningens webbplats\, se längre ner på denna sida. \nVarmt Välkomna!\nStyrelsen för Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n Förnamn *\n \n\n\n Efternamn *\n \n\n\n E-post *\n \n\n\n Organisation\n \n\n\n\n\n\n\n \nBokslut 2019\nVerksamhetsberättelse 2019\nValberedningens förslag till SIJU styrelse 2020\nFörslag till arbetsplan 2020\nBudget 2020\nRevisionsberättelse \n URL:https://siju.se/seminarier/kallelse-arsmote-2020/ ORGANIZER;CN="Svenska%20f%C3%B6reningen%20f%C3%B6r%20IT%20%26%20Juridik":MAILTO:kansliet@siju.se END:VEVENT END:VCALENDAR