BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) - ECPv4.9.14//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) X-ORIGINAL-URL:https://siju.se X-WR-CALDESC:Events for Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Stockholm BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:20190331T010000 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:20191027T010000 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Stockholm:20190611T083000 DTEND;TZID=Europe/Stockholm:20190611T100000 DTSTAMP:20200526T114643 CREATED:20190514T034215Z LAST-MODIFIED:20190514T191335Z UID:14323-1560241800-1560247200@siju.se SUMMARY:Informationssäkerhet – ett rör(l)igt mål DESCRIPTION:Inbjudan till frukostseminarium med SIJU\, tisdag den 11 juni 2019 kl. 08.30 – 10.00 (frukost serveras från 07.45)\nVi lever i en tid med omfattande förändringar och med digitalisering i fokus. Med digitalisering följer nya möjligheter men samtidigt en mängd utmaningar. Inte minst inom informationssäkerhetsområdet. Det har under kort tid vuxit fram en flora av rättsregler gällande informationssäkerhet som löpande uppdaterats. Bara under 2018 trädde Dataskyddsförordningen i kraft och NIS direktivet infördes i svensk rätt. Den 1 april 2019 trädde nya Säkerhetsskyddslagen i kraft. Därutöver alla kompletterande lagar\, förordningar och föreskrifter till dessa regelverk. \nHur hänger allt rent rättsligt ihop? Vad händer bakom kulisserna i det rättsliga maskineriet? Hur ska tillämpning ske och vilka är de huvudsakliga frågorna beträffande gränsdragningar mellan de olika regelverken? Möt flera rättsliga experter inom informationssäkerhetsområdet som ger en initierad bild kring dessa frågor: \nHelena Andersson – Verksamhetsstrateg. Enheten för strategi och samordning\nAndreas Häll – Avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap\nAnders Bergsten – Advokat\, Mannheimer Swartling Advokatbyrå\, branschgruppen för IT\, Telekom och Teknologi \n  \nAnmälan\nSeminariet är gratis för medlemmar i SIJU. Deltagarantalet är begränsat. Anmälan är bindande och ska göras senast torsdag den 4 juni\, 2019 kl. 10.00 till SIJU’s kansli via e-post: kansliet@siju.se webben: www.siju.se Vid förhinder ska avanmälan ske senast kl. 10.00 den 7 juni 2019. \nObservera att någon bekräftelse av din anmälan inte kommer att skickas ut. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n Förnamn *\n \n\n\n Efternamn *\n \n\n\n E-post *\n \n\n\n Organisation\n \n\n\n\n\n\n\n \n URL:https://siju.se/seminarier/informationssakerhet-ett-rorligt-mal/ LOCATION:Mannheimer Swartling Advokatbyrå\, Norrlandsgatan 21\, Stockholm\, 111 43 ORGANIZER;CN="Svenska%20f%C3%B6reningen%20f%C3%B6r%20IT%20%26%20Juridik":MAILTO:kansliet@siju.se END:VEVENT END:VCALENDAR