BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) - ECPv4.9.14//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) X-ORIGINAL-URL:https://siju.se X-WR-CALDESC:Events for Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Stockholm BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:20210328T010000 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:20211031T010000 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Stockholm:20211124T084500 DTEND;TZID=Europe/Stockholm:20211124T103000 DTSTAMP:20211110T051355 CREATED:20211109T143104Z LAST-MODIFIED:20211109T143104Z UID:14683-1637743500-1637749800@siju.se SUMMARY:Frukostseminarium: Offentliga aktörers användning av moln- och kommunikationstjänster – Framtiden för digitalt samarbete är ljus men också annorlunda DESCRIPTION:Talare: Daniel Melin\, Strateg på Skatteverket\, och Soheil Roshanbin\, Rättsutvecklare på Kronofogdemyndigheten\nDatum: Onsdagen den 24 november 2021\nFrukost öppnar: Kl. 08:45\nSeminariet börjar: Kl. 09:15 (och slutar ca. kl. 10:30)\nPlats: Norrlandsgatan 21\, Mannheimer Swartling Advokatbyrå\, samt Teams \nFrågan om offentliga (och privata) aktörers användning av molntjänster\, bl.a. olika tjänster för kommunikation\, t.ex. för videokonferenser och telefonsamtal\, är omdiskuterad och het. Uttalanden från olika aktörer har skapat både klarhet och nya frågor. I närtid har Skatteverket och Kronofogdemyndigheten tagit fram en PM om användningen av Microsoft Teams. Dessutom pågår också ett gemensamt arbete inom ramen för eSam-programmet med deltagare från en rad myndigheter om offentliga aktörers användning av olika digitala tjänster. \nSIJU bjuder till ett seminarium där Daniel Melin och Soheil Roshanbin går igenom sin syn på aktuella juridiska frågor kring offentliga aktörers användning av moln- och kommunikationstjänster. \nSeminariet genomförs i Mannheimer Swartlings lokaler på Norrlandsgatan 21. Den som inte kan delta fysiskt kan istället lyssna in digitalt via Teams. \nAnmälan\nVälkommen med din anmälan till SIJUs kansli senast den 22 november 2021 via epost till kansliet@siju.se. Alternativt sker anmälan här på hemsidan i formuläret nedan. Vänligen ange om Du kommer fysiskt eller vill delta digitalt. Evenemanget är gratis men anmälan är bindande. Vid förhinder ska avanmälan ske senast kl. 10.00 den 23 november. \nVarmt välkommen! \nStyrelsen för Svenska föreningen för IT & Juridik – SIJU \nTänk på att antalet platser är begränsade så anmäl dig i tid för att säkra din plats.\nObservera att någon bekräftelse av din anmälan inte kommer att skickas ut. \nFör information om vår hantering av personuppgifter klicka här \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n Förnamn *\n \n\n\n Efternamn *\n \n\n\n E-post *\n \n\n\n Organisation\n \n\n\n\n\n\n\n\n URL:https://siju.se/seminarier/frukostseminarium-offentliga-aktorers-anvandning-av-moln-och-kommunikationstjanster-framtiden-for-digitalt-samarbete-ar-ljus-men-ocksa-annorlunda/ LOCATION:Mannheimer Swartling Advokatbyrå\, Norrlandsgatan 21\, Stockholm\, 111 43 CATEGORIES:IT & Juridik ORGANIZER;CN="Svenska%20f%C3%B6reningen%20f%C3%B6r%20IT%20%26%20Juridik":MAILTO:kansliet@siju.se END:VEVENT END:VCALENDAR