BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) - ECPv4.9.14//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) X-ORIGINAL-URL:https://siju.se X-WR-CALDESC:Events for Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Stockholm BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:20190331T010000 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:20191027T010000 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Stockholm:20191010T173000 DTEND;TZID=Europe/Stockholm:20191010T173000 DTSTAMP:20200526T142231 CREATED:20190903T191636Z LAST-MODIFIED:20190903T194213Z UID:14336-1570728600-1570728600@siju.se SUMMARY:Framtidens IT-juristers årliga höstmingel DESCRIPTION:Välkomna på Framtidens IT-juristers årliga höstmingel!\nIT-rätten blir allt mer aktuell i varje jurists vardag. Den ständiga förändringen inom IT-rätten har medfört en konstant ökad efterfrågan på kompetens inom området och behov av fler jurister inriktade på IT-rätt. Framtidens IT-jurister\, en sektion inom Svenska föreningen för IT & Juridik (”SIJU”)\, vill bjuda in framtidens IT-jurister (enligt egen definition) till sitt årliga höstmingel som denna gång hålls hos Time Advokatbyrå! \nUnder detta mingel får du möjlighet att under trevliga former träffa och prata med både nya IT-rättare och mer erfarna jurister som arbetat längre inom området. Syftet är bland annat att skapa en gemenskap för oss som är intresserade av och arbetar med IT-rätt. \nAI\, AI och mera AI\nArtificiell intelligens\, eller ”AI”\, är ett hett ämne inom IT-rätten som diskuteras flitigt. Men vad är AI egentligen och vad kan man göra med AI i dagsläget? Hur kommer AI att påverka juristbranschen i framtiden? Vilka regleringar finns det på området? Vilken påverkan kommer EUs nya etiska riktlinjer att ha på den praktiska användningen av AI? Dessa är bara några av alla de frågor som är aktuella\, både utifrån ett rent legalt och ett kommersiellt perspektiv. \nPå höstens mingel kommer AI vara i fokus och många av de frågor som finns kommer att diskuteras. Vi har bjudit in två ”jättar” inom området\, dels Stanley Greenstein\, Universitetslektor på Stockholms universitet\, dels samt Kye Andersson\, kommunikationschef på företaget Peltarion (ett företag som är specialiserat inom maskinlärning)\, som kommer att diskutera detta mycket heta ämne från sina respektive perspektiv. Genom att kombinera dessa två talare hoppas vi att kunna ge dig både ett akademiskt och praktiskt perspektiv på AI och att du därigenom får bättre generell förståelse. \nVi serverar vin\, öl\, alkoholfri dryck samt lättare tilltugg.\nTipsa gärna dina IT-juristkollegor om minglet och anmäl er tillsammans! \nAnmälan\nEvenemanget är gratis men anmälan är bindande. Vid förhinder ska avanmälan ske senast kl. 10.00 den 3 oktober 2019.\nVälkommen med din anmälan till SIJUs kansli senast den 3 oktober 2019 via kansliet@siju.se alternativt i formuläret nedan.\nFör information om vår hantering av dina personuppgifter tryck här \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n Förnamn *\n \n\n\n Efternamn *\n \n\n\n E-post *\n \n\n\n Organisation\n \n\n\n\n\n\n\n \nTänk på att antalet platser är begränsade så anmäl dig i tid för att säkra din plats.\nObservera att någon bekräftelse av din anmälan inte kommer att skickas ut. \nVarmt välkommen\,\nStyrelsen Svenska föreningen för IT & Juridik – SIJU \n URL:https://siju.se/seminarier/framtidens-it-juristers-arliga-hostmingel/ LOCATION:Time Advokatbyrå\, Biblioteksgatan 11\, Stockholm\, 11146 ORGANIZER;CN="Svenska%20f%C3%B6reningen%20f%C3%B6r%20IT%20%26%20Juridik":MAILTO:kansliet@siju.se END:VEVENT END:VCALENDAR