BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) - ECPv4.9.14//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) X-ORIGINAL-URL:https://siju.se X-WR-CALDESC:Events for Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Stockholm BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:20200329T010000 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:20201025T010000 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Stockholm:20201202T160000 DTEND;TZID=Europe/Stockholm:20201202T164500 DTSTAMP:20201119T080550 CREATED:20201102T181353Z LAST-MODIFIED:20201111T091654Z UID:14573-1606924800-1606927500@siju.se SUMMARY:Framtidens informationssäkerhet - i ljuset av corona och den accelererande digitaliseringen. DESCRIPTION:Situationen med Corona har lett till ett växande behov av att leva\, mötas och arbeta på distans och med det digitala som enda stöd. Nya mer avancerade digitala tjänster efterfrågas och etableras i ett högt tempo. Även om det talas om en återgång efter Corona så sker en successiv normalisering av det nya digitala livet. Det finns även sidoeffekter av det digitala livet som av många anses positiva. Bland annat gällande kostnader\, tillgänglighet och dokumentation. Samtidigt ifrågasätts säkerheten kring det digitala livet. Framförallt beträffande konfidentialitet. \nVad har vi att förvänta oss av framtiden efter Corona? Hur kommer en eventuell återgång att fungera och hur kommer det nya samhället att se ut? Vilka säkerhetsrelaterade utmaningar står vi inför? \nTalare: Johan Turell\, Senior analytiker & forskningssamordnare\, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap\, Enheten strategi och samordning (ST) Avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer (CS) \nE-post: kansliet@siju.se eller längst ned på denna sida. \nVarmt välkommen! \nStyrelsen för Svenska föreningen för IT & Juridik – SIJU \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n Förnamn *\n \n\n\n Efternamn *\n \n\n\n E-post *\n \n\n\n Organisation\n \n\n\n\n\n\n\n\n  \n URL:https://siju.se/seminarier/framtidens-informationssakerhet-i-ljuset-av-corona-och-den-accelererande-digitaliseringen/ END:VEVENT END:VCALENDAR