BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) - ECPv4.9.14//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) X-ORIGINAL-URL:https://siju.se X-WR-CALDESC:Events for Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Stockholm BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:20210328T010000 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:20211031T010000 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Stockholm:20210527T174500 DTEND;TZID=Europe/Stockholm:20210527T200000 DTSTAMP:20210915T083324 CREATED:20210511T104350Z LAST-MODIFIED:20210511T104350Z UID:14630-1622137500-1622145600@siju.se SUMMARY:Cybersäkerhet – juridik och teknik DESCRIPTION:SIJU bjuder till ett digitalt seminarium där vi kommer diskutera EU:s cybersäkerhetsakt (på engelska ”Cybersecurity Act”). Det huvudsakliga syftet med Cybersecurity Act är att uppnå en hög nivå i fråga om cybersäkerhet\, cyberresiliens och förtroende inom unionen och säkerställa en väl fungerande inre marknad vilket gör samspelet mellan juridik och teknik särskilt viktigt. Vi kommer därför lyfta frågor ur såväl det juridiska som det tekniska perspektivet under ett kvällsseminarium. Under seminariet kommer vi bland annat behandla teman som: \n·         Vad är Cybersecurity Act och hur förhåller sig regelverket till andra liknande regelverk på området? \n·         Vem träffas av regelverket och vad innebär det i praktiken? \n·         Säkerhetsåtgärder och certifiering \nTalare: Anders Jonson\, expert inom cybersäkerhet på SecureAppbox och Conny Larsson\, advokat Singularity Law med mångårig erfarenhet inom säkerhetsjuridik. \nDatum: 27 maj 2021. Seminariet börjar kl. 18 med insläpp för tekniktest vid 17.45. \nSeminariet genomförs digitalt via Zoom i samarbete med Institutet för informationsteknologi (IFI). Välkommen med din anmälan till SIJUs kansli senast den 25 maj 2021 via kansliet@siju.se alternativt i formuläret nedan. \nVarmt välkommen! \nStyrelsen för Svenska föreningen för IT & Juridik – SIJU \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n Förnamn *\n \n\n\n Efternamn *\n \n\n\n E-post *\n \n\n\n Organisation\n \n\n\n\n\n\n\n\n URL:https://siju.se/seminarier/cybersakerhet-juridik-och-teknik/ LOCATION:Institutet för informationsteknologi (IFI) END:VEVENT END:VCALENDAR