BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) - ECPv4.9.14//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) X-ORIGINAL-URL:https://siju.se X-WR-CALDESC:Events for Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Stockholm BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:20200329T010000 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:20201025T010000 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Stockholm:20201015T173000 DTEND;TZID=Europe/Stockholm:20201015T190000 DTSTAMP:20201031T042236 CREATED:20200223T230557Z LAST-MODIFIED:20200930T090405Z UID:14465-1602783000-1602788400@siju.se SUMMARY:AI- ett triangeldrama i tre avsnitt: Avsnitt 3 etik den 15 oktober DESCRIPTION:SIJU Seminarium online: AI och etik den 15 oktober \nVi avslutar nu seminarieserien fokuserad på AI: ”AI – ett triangeldrama i tre avsnitt” där vi tidigare behandlat teknik och juridik och nu avslutningsvis behandlar etiken. \nDatum: Torsdagen den 15 oktober \nWebinar via lokal hos : Schjødt Advokatbyrå\, Hamngatan 27 \nTid: 17.30 \nIntroduktion av Thomas Nygren\, Delägare Schjødt Advokatbyrå \nTalare är: \n\nTherese Svensson\, Data Science Consultant\, IBM\nKarim Jebari\, Fil.dr. i filosofi\, Institutet för Framtidsstudier\nConny Larsson\, Delägare Singularity Law\n\nSeminariet genomförs i samarbete med Sig Security \nFrågeställningar: \n\nHur ska vi träna systemet på ett etiskt sätt? Och hur ser vi på behovet av transparens gällande träningsdata och gällande logiken/algoritmerna i systemet?\nHar jurister en skyldighet att använda AI-stöd i sin rådgivning för att därigenom göra rådgivningen bättre och billigare? Jämför med exempelvis en kirurg som vi nog gärna förväntar oss ska använda nyutvecklad teknik som ger bättre resultat.\nDet ifrågasätts av goda skäl i vilken mån vi bör acceptera AI-baserade beslutssystem. Men skulle man även kunna vända på det och se det som en fråga om ”access to justice”? Exempelvis skulle onlineprocesser i småmål kunna göra det enklare och billigare för småföretagare att driva sina krav och därmed lättare få rätt mot storföretag.\n\nVälkommen med din anmälan till SIJUs kansli senast den 14 oktober 2020 via: \nE-post: kansliet@siju.se eller längst ned på denna sida. \nDu kommer att senast på förmiddagen den 15:e få en instruktion för hur du ansluter till webinariet. \nVarmt välkommen! \nStyrelsen för Svenska föreningen för IT & Juridik – SIJU \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n Förnamn *\n \n\n\n Efternamn *\n \n\n\n E-post *\n \n\n\n Organisation\n \n\n\n\n\n\n\n\n URL:https://siju.se/seminarier/ai-ett-triangeldrama-i-tre-avsnitt-avsnitt-3-etik-den-15-oktober/ LOCATION:Schjødt Advokatbyrå\, Hamngatan 27\, Stockholm\, Sverige ORGANIZER;CN="Svenska%20f%C3%B6reningen%20f%C3%B6r%20IT%20%26%20Juridik":MAILTO:kansliet@siju.se END:VEVENT END:VCALENDAR