BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) - ECPv4.9.14//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) X-ORIGINAL-URL:https://siju.se X-WR-CALDESC:Events for Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Stockholm BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:20210328T010000 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:20211031T010000 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Stockholm:20210324T183000 DTEND;TZID=Europe/Stockholm:20210324T203000 DTSTAMP:20210310T021226 CREATED:20210301T114907Z LAST-MODIFIED:20210301T120027Z UID:14601-1616610600-1616617800@siju.se SUMMARY:SIJU Föreningsstämma 2021 och seminarium DESCRIPTION:\n\n\nKallelse till föreningsstämma 2021 samt tillhörande årsmötesseminarium \nSvenska föreningen för IT och juridik (SIJU) ber härmed att få bjuda in till föreningsstämman\, årsmöte 2021 samt tillhörande årsmötesseminarium. \nDatum och tid: Onsdagen den 24 mars kl 18.30\nPlats: Online via zoom\nAnmälan: Senast måndagen den 19 mars till kansliet: kansliet@siju.se (varefter länken till mötet erhålls i god tid före mötet). \nVi inleder med årsmötesseminariet. Härefter börjar årsmötet ca kl 19.30. \nPå årsmötesseminariet behandlar vi utvecklingen av juristområdet\, förändringarna till följd av teknikutvecklingen och vilka nya juridiska tjänster som kan utvecklas till följd av detta. Seminariet genomförs på engelska och har följande rubrik: \nA New Paradigm for Legal Services \n– Looking at how the legal world is changing in relation to new perceptions of value\, the production of legal work\, and the use of technology.” \nRichard Tromans \n\n\n \n\n\n\n\nRichard Tromans is the founder of TromansConsulting\, which advises lawyers on strategy and innovation\, including the adoption of legal AI and other automation technology. He has spent 20 years working in the legal sector focused on the UK and global legal markets. Richard is also the founder of the legal technology site\, Artificial Lawyer. \nDagordning för årsmötet \n1. Mötet öppnas\n2. Frågan om mötet stadgeenligt utlysts\n3. Val av mötesordförande\n4. Val av mötessekreterare\n5. Val av två personer för att justera protokollet\n6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt föreningens årsredovisningar 7. Revisionsberättelsen\n8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet\n9. Ny arbetsplan\n10. Forskningsstödjande insatser\n11. Medlemsavgifter och budget för verksamhetsåret 2020\n12. Val av styrelse\n13. Val av två revisorer\n14. Val av tre personer till valberedning\n15. Eventuella arvoden\n17. Övriga ärenden\n18. Årsmötet avslutas \nÅrsräkenskaper och beslutshandlingar kommer att göras tillgängliga på föreningens webbplats senast två veckor i förväg. \nHoppas vi ses online!\nStyrelsen för Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) \nStockholm den 18 februari 2021 \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n Förnamn *\n \n\n\n Efternamn *\n \n\n\n E-post *\n \n\n\n Organisation\n \n\n\n\n\n\n\n\n URL:https://siju.se/seminarier/siju-foreningsstamma-2021/ ORGANIZER;CN="Svenska%20f%C3%B6reningen%20f%C3%B6r%20IT%20%26%20Juridik":MAILTO:kansliet@siju.se END:VEVENT END:VCALENDAR