BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) - ECPv4.9.14//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) X-ORIGINAL-URL:https://siju.se X-WR-CALDESC:Events for Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Stockholm BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:20210328T010000 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:20211031T010000 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Stockholm:20211124T084500 DTEND;TZID=Europe/Stockholm:20211124T103000 DTSTAMP:20211110T062614 CREATED:20211109T143104Z LAST-MODIFIED:20211109T143104Z UID:14683-1637743500-1637749800@siju.se SUMMARY:Frukostseminarium: Offentliga aktörers användning av moln- och kommunikationstjänster – Framtiden för digitalt samarbete är ljus men också annorlunda DESCRIPTION:Talare: Daniel Melin\, Strateg på Skatteverket\, och Soheil Roshanbin\, Rättsutvecklare på Kronofogdemyndigheten\nDatum: Onsdagen den 24 november 2021\nFrukost öppnar: Kl. 08:45\nSeminariet börjar: Kl. 09:15 (och slutar ca. kl. 10:30)\nPlats: Norrlandsgatan 21\, Mannheimer Swartling Advokatbyrå\, samt Teams \nFrågan om offentliga (och privata) aktörers användning av molntjänster\, bl.a. olika tjänster för kommunikation\, t.ex. för videokonferenser och telefonsamtal\, är omdiskuterad och het. Uttalanden från olika aktörer har skapat både klarhet och nya frågor. I närtid har Skatteverket och Kronofogdemyndigheten tagit fram en PM om användningen av Microsoft Teams. Dessutom pågår också ett gemensamt arbete inom ramen för eSam-programmet med deltagare från en rad myndigheter om offentliga aktörers användning av olika digitala tjänster. \nSIJU bjuder till ett seminarium där Daniel Melin och Soheil Roshanbin går igenom sin syn på aktuella juridiska frågor kring offentliga aktörers användning av moln- och kommunikationstjänster. \nSeminariet genomförs i Mannheimer Swartlings lokaler på Norrlandsgatan 21. Den som inte kan delta fysiskt kan istället lyssna in digitalt via Teams. \nAnmälan\nVälkommen med din anmälan till SIJUs kansli senast den 22 november 2021 via epost till kansliet@siju.se. Alternativt sker anmälan här på hemsidan i formuläret nedan. Vänligen ange om Du kommer fysiskt eller vill delta digitalt. Evenemanget är gratis men anmälan är bindande. Vid förhinder ska avanmälan ske senast kl. 10.00 den 23 november. \nVarmt välkommen! \nStyrelsen för Svenska föreningen för IT & Juridik – SIJU \nTänk på att antalet platser är begränsade så anmäl dig i tid för att säkra din plats.\nObservera att någon bekräftelse av din anmälan inte kommer att skickas ut. \nFör information om vår hantering av personuppgifter klicka här \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n Förnamn *\n \n\n\n Efternamn *\n \n\n\n E-post *\n \n\n\n Organisation\n \n\n\n\n\n\n\n\n URL:https://siju.se/seminarier/frukostseminarium-offentliga-aktorers-anvandning-av-moln-och-kommunikationstjanster-framtiden-for-digitalt-samarbete-ar-ljus-men-ocksa-annorlunda/ LOCATION:Mannheimer Swartling Advokatbyrå\, Norrlandsgatan 21\, Stockholm\, 111 43 CATEGORIES:IT & Juridik ORGANIZER;CN="Svenska%20f%C3%B6reningen%20f%C3%B6r%20IT%20%26%20Juridik":MAILTO:kansliet@siju.se END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Stockholm:20211202T170000 DTEND;TZID=Europe/Stockholm:20211202T200000 DTSTAMP:20211110T062614 CREATED:20211017T083901Z LAST-MODIFIED:20211018T071127Z UID:14454-1638464400-1638475200@siju.se SUMMARY:Välkomna på Framtidens IT-juristers årliga höstmingel! DESCRIPTION:Tid och plats: \nTorsdag den 2 december kl. 17.00 (föreläsningen startar vid 18.00)\nMannheimer Swartling\, Norrlandsgatan 21 \nEfter uppehåll under 2020 och delar av 2021 på grund av Coronapandemin\, är Framtidens IT-juristers årliga höstmingel äntligen tillbaka i fysiskt format\, eller rättare sagt hybridformat! \nInte minst under Coronapandemin\, med alla de frågor som har uppstått t.ex. inom användning av hälsodata och digitala verktyg såsom Teams och Zoom\, har det visat sig att IT-rätten blivit allt mer aktuell. Den ständiga förändringen inom IT-rätten har medfört en konstant ökad efterfrågan på kompetens inom området och behov av fler jurister inriktade på IT-rätt. Framtidens IT-jurister\, en sektion inom Svenska föreningen för IT & Juridik (”SIJU”)\, vill därför bjuda in dig som är\, eller vill vara\, framtidens IT-jurist (enligt egen definition) till vårt årliga höstmingel som denna gång hålls hos Mannheimer Swartling! \nVid minglet får du möjlighet att under trevliga former träffa och prata med både nya IT-rättare och mer erfarna jurister som arbetat längre inom området. Syftet är bland annat att skapa en gemenskap för oss som är intresserade av och arbetar med IT-rätt. \ne-Privacy förordningen – vad är det som händer?\nEU:s nya e-Privacy förordning planerades att börja tillämpas den 25 maj 2018 tillsammans med GDPR. Den 25 maj kom och gick och även om GDPR började tillämpas utan alltför mycket dramatik (i alla fall inte från politiskt håll)\, har e-Privacy förordningens implementeringsprocess inte varit lika lyckad. Nu har det gått över tre år och till och med den mest ihärdige IT-jurist har svårt att hålla sig uppdaterad över medlemsstaternas diskussioner. \nUnder minglet kommer e-Privacy förordningen att vara i fokus. Vi har bjudit in Susanna Mattsson från Regeringskansliet\, som kommer att diskutera e-Privacy\, generellt men även i perspektiv av den pågående EU-förhandlingen. Susanna arbetar på Enheten för samhällets digitalisering på Infrastrukturdepartementet\, med bland annat frågor som rör integritet och internet och EU:s program för det digitala årtiondet. \nVi serverar vin\, öl\, alkoholfri dryck samt lättare tilltugg. \nTipsa gärna dina IT-juristkollegor om minglet och anmäl er tillsammans! \nAnmälan\nEvenemanget är gratis men anmälan är bindande. Vid förhinder ska avanmälan ske senast kl. 10.00 den 25 november. \nVälkommen med din anmälan till SIJUs kansli senast den 18 november via: \nE-post: kansliet@siju.se\nEller i formuläret nedan.  \nTänk på att antalet platser är begränsade så anmäl dig i tid för att säkra din plats.\nObservera att någon bekräftelse av din anmälan inte kommer att skickas ut.\n\nVarmt välkommen önskar\nStyrelsen i Svenska föreningen för IT & Juridik – SIJU \nFör information om vår hantering av personuppgifter klicka här \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n Förnamn *\n \n\n\n Efternamn *\n \n\n\n E-post *\n \n\n\n Organisation\n \n\n\n\n\n\n\n\n URL:https://siju.se/seminarier/valkomna-pa-framtidens-it-juristers-arliga-hostmingel/ LOCATION:Mannheimer Swartling Advokatbyrå\, Norrlandsgatan 21\, Stockholm\, 111 43 CATEGORIES:IT & Juridik ORGANIZER;CN="Svenska%20f%C3%B6reningen%20f%C3%B6r%20IT%20%26%20Juridik":MAILTO:kansliet@siju.se END:VEVENT END:VCALENDAR