Rebecka Harding

Ordförande

Erfarenhet

 • Ordförande, Svenska föreningen för IT & Juridik (SIJU) 2023 –
 • Ordförande för bankappseglingskommittén och styrelseledamot, Kungliga Svenska Segelsällskapet 2023-
 • Styrelseledamot, Stiftelsen för rättsinformation 2020
 • Senior Associate / Advokat, Advokatfirman Delphi 2017-
 • Styrelsesuppleant, Stiftelsen för rättsinformation 2018-2020
 • Secondee, Legal Affairs, Lantmännen 2019
 • Secondee, Nordic Legal Department, Google 2017
 • Associate / Advokat, Advokatfirman MarLaw 2014-2017
 • Associate, Advokaterna Harding & Yanko 2012-2014

Publikationer

 • Senaste nyheterna inom svenskt dataskyddsområde, Lov&Data nr. 152 häfte 4/2022
 • Skärpta konsumentregler, Ny Juridik häfte 2/2022
 • International Advertising Law: A Practical Global Guide, Globe Law and Business, Second Edition
 • Skärpta konsumentregler, Ny Juridik häfte 4/2020
 • eSams inställning om myndigheters outscourcing av IT-funktioner ger upphov till diskussion, Lov&Data nr.141 häfte 1/2020
 • Kammarrättsdom klargör omfattningen av ett registerutdrag enligt artikel 15 i GDPR, Lov&Data nr. 140 häfte 4/2019
 • Initial rättslig analys från EDPB och EDPS av Cloud Acts effekt på GDPR, Lov&Data nr. 139, häfte 3/2019
 • The Legal 500: Data Protection & Cyber Security Country Comparative Guide, 2019

Utbildning

 • Masters of Laws, European Intellectual Property Law, Stockholms universitet 2013
 • Juristexamen, Stockholms universitet 2012