Mikaela Rosén

Ledamot

Jag arbetar som bolagsjurist hos Microsoft där jag hanterar IT-rättsliga frågor såsom IT-avtal, upphovsrätt, personuppgiftsskydd och informationssäkerhet i en digital miljö. Teknologin och digitaliseringens snabba tempo gör att det är nödvändigt att se till att rättsutvecklingen hänger med. Jag motiveras av möjligheten att kunna påverka den utvecklingen och ser föreningen som ett bra forum för att driva på dessa frågor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.