Vid årsmötet 2013 tillkännagavs att 2013 års stipendiat för bästa uppsats är Erik Sjulander. Hans uppsats, med titeln ”Upphovsrättens förhållande till länkning på Internet”, belönas med 10 000 kr.

Erik har mycket vänligt tillställt oss en kopia av uppsatsen för spridning: ”Upphovsrättens förhållande till länkning på Internet”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.