ANSÖK FÖR STIPENDIE HOS

Svenska föreningen för IT & Juridik (SIJU)

I samband med ansökan om stipendiet insamlas personuppgifter enligt ansökningsformulär med ändamålet att administrera stipendieansökan och utdelning av stipendiet. Ansökan innebär samtycke till sådan behandling.