Jag har varit med i styrelsen sedan 2015 och ordförande sedan 2016. Jag arbetar till vardags som förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen, men har innan dess ett förflutet på Google, mobiloperatören 3, PTS mm. Mitt engagemang i föreningen är drivet av en nyfikenhet och förundran över hur transformation och regelverk samsas och måste samsas i den förändring världen nu går igenom.